Veselības joma

Pārdaugava
atpakaļ

 

 

METODISKĀS KOMISIJAS

2023./2024.mācību gads

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (sports) un atbalsta personāla joma

Rīgas Pārdaugavas pamatskola ir uzņemta Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā, un mūsu skolai ir piešķirts statuss “Veselību veicinoša izglītības iestāde”.   Tas nozīmē, ka mūsu skolas izglītojamie varēs piedalīties dažādās veselību veicinošās aktivitātēs, pasākumos un konkursos, kuros būs iespējams laimēt dažāda veida balvas, lai veicinātu veselībpratības veidošanos un aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. Tāpat Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar Nacionālo Veselību veicinošo skolu tīklu Rīgas Pārdaugavas pamatskolu nodrošinās ar dažādiem informatīviem materiāliem, bukletiem, lai pilnveidotu zināšanas par veselības jautājumiem.

Jomas koordinātore: Rutkovska Ruta


Skolotāji:

Asrijancs Vladimirs
Ineta Pūtele

Svetlana Dote,

Faļko Vera,

Kanclere Zoja,

Semjonova Zoja,

Golmeistare Astrída

Kozlova Irina,

Jeļena Kudrjavceva,

Aleksandrs Kudrjavcevs

Olga Gubkina

 

 

24.09.2023

 Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv