Kozlova I.V.

Pārdaugava
atpakaļ

 

 

IRINA KOZLOVA

Irina Kozlova

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas direktora vietniece

Filoloģijas MAĢISTRA grāds

Latviešu valodas skolotāja

APP projekta vadītāja

 

27.10.2022 Kvalifikācijas celšanas kursi

Tēma: Krievu valodas pasniegšanas aktualitātes, metodes un mācību grāmatas.

RIIMC

LAPRJAL

S. Katkeviča

 

I. Kozlova

T. Moisejeva

 

6 st.

03.10.2022

Erasmus+

Transnational Meeting in Riga

 

L. Renge

 

Skolēni

Skolotāji

 

 
4 st.
 

 

 

24.09.2023

 Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv