Olimpiādes

Pārdaugava

 

 

 

 

 

 

Rīgas Pārdaugavas pamatskola

Piedalīšanās rajona olimpiādes, konkursos un sasniegtie rezultāti

 

 2023./2024. m.g.

 

Datums

 

Mācību priekšmets

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Skolotāja

vārds, uzvārds 

Iegūtā vieta

 

 

02.02.2024

Mācību priekšmetu olimpiādes 2023./2024.m.g. 2. posms

Irina Kozlova

Pāvels Birjukovs

Tatjana Moisejeva 

9. kl. skolēni

Rīga. Klātiene

02.02.2024

Mācību priekšmetu olimpiādes 2023./2024.m.g. 2. posms

Irina Kozlova

Elvira Larina

Jeļena Černišova

Tatjana Moisejeva 

5.-8. kl. skolēni

Rīga. Klātiene

08.03.2024

Valsts

Matemātikas 74.olimpiāde

5.-8.klašu izglītojamajiem

T. Moisejeva

I. Kozlova

P. Birjukovs

E. Larina

Ļisejenko Krist.

Lavrenovs Daniils

Burmeisters Marks
Logins Artemijs
Galuščaka Ksenija

 

9:00

214. kab.


 

12.02.2024

Skolas Matemātikas

olimpiāde

 

P. Birjukovs

E. Larina

J. Černišova

T. Moisejeva

I. Kozlova

5.-6.-7.-8.kl.

kl. skolēni

Beļimova Gabriela 5.a
Kucajevs Jegors 5.a
Lavrenovs Daniils 5.b
Ļisejenko Kristofers 5.b
Fiļipova Ieva 5.c
Voroncova Melisa 5.c
Kezins Maksims 5.c
Himičeva Arina 5.c
Baikova Jeļizaveta 6.a
Kalniņa Dominika 6.b
Burmeisters Marks 6.b
Logins Artemijs 7.a
Galuščaka Ksenija 7.b
Riks Aleksejs 7.b
Šimko Marjana 7.b
Kreicere Diana 7.b
Kulišs Timurs 7.b

9:00 - 12:00

214.kab.

30.01.2024

Skolas Matemātikas

olimpiāde

 

I. Kozlova

T. Molčanova,

Ž. Lukašova

 

4.kl.

kl. skolēni

Jerohins L. - 4.A

Zuntners A.  - 4.C

 

9:00 - 12:00

116.kab.

19.01.2024

Fizikas valsts 74.

olimpiāde

P. Birjukovs

E. Larina

I. Kozlova

T. Moisejeva

9. kl. skolēni

Dankova Viktorija

Kolodņicka Kira

Žukova Diāna

214.kab.

10:00 - 14:00

17.01.2024

Skolas Latviešu valodas

olimpiāde

 

I. Kozlova

7.-9.

kl. skolēni

 

214.kab.

11.01.2024

Ķīmijas valsts

65. olimpiāde

T. Petrosjana

I. Kozlova

T. Moisejeva

9. kl. skolēni

A. Makedons

S. Piūkova

D. Žukova

214. kab.

9:00 - 14:00

09.01.2024

Valsts mācību priekšmetu olimpiāde

Krievu valodas  25. olimpiāde 8.–9. klašu izglītojamajiem

T. Moisejeva,

I. Kozlova,

I. Šinkareva,

A. Miņins

Z. Kanclere

P. Birjukovs

I. Rubene

VISC

LAPRJAL

M. Jefremova

Skolēni skolās Latvijā

(220 sk.)

Rīgas Pārdaugavas pamatskolā.

Klātiene

9:00 - 18:00

 

 

08.12.2023

 

Vēstures valsts

30. olimpiāde

 

T. Moisejeva

I. Kozlova

Z. Siļiņa

V. Šamanova

A. Makedons

D. Karteļa

9.kl. skoēni

9:00 - 12:00

214.kab

on-line

www.edu.lu.lv

30.11.2023

Bioloģijas valsts

46. olimpiāde

T. Petrosjana

T. Moisejeva

I. Kozlova

 

Ariana Bobrova

9.B kl. skol.

212. kab.

9:00 - 13:00

09.11.2023

Republikas olimpiāde

angļu valodā.

1 kārta.

J. Černakova

L. Renge

A. Sokols

I. Kozlova

T. Moisejeva

 

4.C, 5.C, 6.A kl. skolēni

4.C, 5.C, 6.A kl. skolēni

E. Vasiljeva,

M. Kezins

A. Zuntners

ZOOM

214.kab.

18.10.2023

Skolas olimpiāde angļu valodā.


Lingvistiskā olimpiāde ir vērsta uz iepriekš apgūtā materiāla atkārtošanu, valodas kompetences attīstīšanu un starpkultūru komunikāciju, uzdevumi ir veidoti saskaņā ar Izglītības ministrijas prasībām.
Dalība angļu valodas olimpiādē ļauj paplašināt lingvistisko redzesloku un vārdu krājumu, sistematizēt angļu valodas gramatikas zināšanas.

J. Černakova

L. Renge

A. Sokols

I. Kozlova

4. - 5. - 6. kl. skolēni

Kolodnicka Z.
Karasjova S.
Mikolane A.
Oleinikovs A.
Zamerovskis A
.

Zuntners A.

Ježovs V.
Daģe A.
Černakova A.
Lisejenko K.
Vetruks F
.

Gvozdeva A.
Himičeva A.
Kezins M.
Baikova J.
Vasiljeva E.
Buimesters M.
Labeckis A.
Ščurikova M.

8:15 - 9:40

304.kab.

 

 

 


 2022./2023. m.g.

Mācību priekšmets

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Skolotāja

vārds, uzvārds 

Datums

Iegūtā vieta

 

Pilsētas apvienības fizikas olimpiāde

9.AB kl. skolēni

T. Baranovskis

E. Vinogradova

D. Skrabe

 

9.kl.sk.

P. Birjukovs

T. Moisejeva

I. Mūrniece

I. Kozlova

 

20.01.2023

9:00

 

 

Rīgas Pārdaugavas pamatskola

401.kab.

Rajona pirmā posma Latviešu valodas olimpiāde maz.taut.skolām

Bobrova Ariana

Ārgule Jeļena

7.-9.kl.sk.

I. Kozlova

M. Semjonova

I. Mūrniece

nov.: T. Moisejeva 

01.11.2022

 

 

Rīgas Pārdaugavas pamatskola

003.kab.

 

29.04.2024

 Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv