Skolas dokumenti

Pārdaugava
Reglamenti
Izgl. programmas
Skolas nolikumi
Pašnovērtējums 2022
Pašnovērtējums 2021
Pretkor.plāns2020.g.
Rīcības plāns 2015
Aizsardz.plāns
Ind. izglītības plāns
IIP - 2
Attīst.plāns 2019

Pretkor.plāns2017.g.
Prof.darb.kvalif.2017
Iekš.kārt.not.2017
Karantīna
Pielikūms 2017
Bibliotēkas noteikumi
Sporta stundas n-ms

 

 

Skolas noteikumi

RĪGAS PĀRDAUGAVAS PAMATSKOLA

  1. Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programmu (Izglītības programmas kods 21011121) līdz 26.02.2020

  2. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (Izglītības programmas kods 21015321) līdz 26.02.2020

 

PIELIKŪMS. SKOLAS IEKŠĒJAS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM. Kārtība par direktora un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo.

 

Pašnovērtējuma ziņojums

04.09.2022

 

Pašnovērtējuma ziņojums

04.09.2021

 

 

 

 
 

    21.04.2023

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка