Izgl. programmas

Pārdaugava
atpakaļ

Izgl.pro21011111
Spec.pro 21015311
Izgl.pro21011121
Izgl.pro21015321

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas

Izglītības programmas

  1. Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programmu (Izglītības programmas kods 21011111)

  2. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (Izglītības programmas kods 21015311)

 

 

Pamatizglītības programma 21011111
Par Speciālās pamatizglītības programmas skolēniem ar fiziskās attīstības traucējumiem

 

21015311
Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma 21011121
Speciālās pamatzglītības mazākumtautību  programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem programma 21015321

 

    05.05.2023

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка