9.B

Pārdaugava
atpakaļ

Atbildīga persona - Marina Semjonova - 302.kab.

2023.-2024.m.g.

9.b

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

 

1

8:15 - 8:55

   

angļu valoda

304/206

Latvijas un
pasaules vēsture

301

angļu valoda

304/206

bioloģija

112

2

9:00 - 9:40

ģeogrāfija

214

bioloģija

112

Matemātika

(+ J. Černišova - SP)

211

Latvijas un
pasaules vēsture

206

mūzika

mūz.k.

3

9:50 - 10:30

angļu valoda

304/206

fizika

211

ķīmija

112

fizika

210

sociālās zinības

206

4

10:45 - 11:25

ķīmija

112

latviešu valoda

302/306

dzimta valoda

204

latviešu valoda

302/306

sports

sp.zāle

 

5

11:40 - 12:20

datorika

401

matemātika

211

literatūra

302/306

matemātika

211

dzimta valoda

204

6

12:35 - 13:15

latviešu valoda

302/306

Matemātika

(+ J. Černišova - SP)

211

sports

sp.zāle

Matemātika

(+ J. Černišova - SP)

211

Literatūra

(+SP Maija Vīnholde)

302/306

7

13:25 - 14:05

vizuālā māksla

307

Sports

sp.zāle

 

ģeogrāfija

214

Angļu valoda

(J. Černakova)

304.kab.

Datorika

401

Jaunais fiziķis

APP

(P. Birjukovs)

 211.kab

8

14:10 - 14:50

 

dizains un
tehnoloģijas 

mājtur. k

Konsultācijas

Matemātika, Fizika

(P. Birjukovs)

14:10 - 15:25

9.A, 9.B

 211.kab.

Konsultācijas

Dzains un
tehnoloģijas 

(L. Grišina)

14:10 - 14:40

 004

baseins

14:20 - 15:00 

 

Konsultācijas

Sports

(V. Asrijancs)

14:10 - 15:10

sp.zāle

Jaunais matemātiķis

APP

(E. Larina)

210. kab.

Konsultācijas

Krievu valoda

(S. Hrapavicka)

(14:10 - 14:50)

 204

Konsultācijas

Datorika, Inženierzinības

(P. Birjukovs)

14:10 - 14:50

 401.kab

Konsultācijas

Krievu valoda

(S. Hrapavicka)

(14:10 - 14:50)

204    
9 14:55 - 15:35 Futbols sp.zāle     Futbols sp.zāle        

Konsultācijas

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:50 - 15:40

307

10

15:40- 16:10

Futbols sp.zāle     Futbols sp.zāle        
Pusdienas - 13:15

    28.09.2023

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка