9.B

Pārdaugava
atpakaļ

Atbildīga persona - Anatolijs Sokols - 206.kab.

2023.-2024.m.g.

9.b

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

 

1

8:15 - 8:55

   

angļu valoda

304/206

Latvijas un
pasaules vēsture

301

angļu valoda

304/206

Bioloģija

112

2

9:00 - 9:40

ģeogrāfija

214

bioloģija

112

Matemātika

(+ J. Černišova

- SP)

211

Latvijas un
pasaules vēsture

206

mūzika

mūz.k.

3

9:50 - 10:30

angļu valoda

304/206

fizika

211

ķīmija

112

fizika

210

sociālās zinības

206

4

10:45 - 11:25

Ķīmija

112

latviešu valoda

302/306

dzimta valoda

204

latviešu valoda

302/306

sports

sp.zāle

 

5

11:40 - 12:20

datorika

401

matemātika

211

literatūra

302/306

matemātika

211

dzimta valoda

204

6

12:35 - 13:15

latviešu valoda

302/306

Matemātika

(+ J. Černišova

- SP)

211

sports

sp.zāle

Matemātika

(+ J. Černišova -  SP)

211

Literatūra

(+SP

Maija Vīnholde)

302/306

7

13:25 - 14:05

Vizuālā māksla

307

Sports

sp.zāle

 

ģeogrāfija

214

Angļu valoda

(J. Černakova)

304.kab.

Datorika

401

Jaunais

ķīmiķis

T. Petrosjana

112

8

14:10 - 14:50

 

Dizains un
tehnoloģijas 

mājtur. k

Konsultācijas

Matemātika,

Fizika

(P. Birjukovs)

14:10 - 15:25

9.A, 9.B

 211.kab.

Konsultācijas

Dzains un
tehnoloģijas 

(L. Grišina)

14:10 - 14:40

 004

baseins

14:20 - 15:00 

 

Klases stunda

206

Konsultācijas

Dzains un
tehnoloģijas 

(V. Fiļins)

14:10 - 14:30

003.kab.

Konsultācijas

Krievu valoda,

Latviešu valoda

un literatūra

(S. Hrapavicka)

(14:10 - 16:00)

 204

Konsultācijas

Sports

(V. Asrijancs)

14:10 - 15:10

sp.zāle

Jaunais ķīmiķis

T. Petrosjana 

112

 

Konsultācijas

Latviešu valoda

un literatūra

(A. Jansone)

14:10 - 15:00

 

306

 

Konsultācijas

Angļu valoda

(A. Sokols)

14:10 - 15:00

206

 Konsultācijas

Bioloģija,

Ķīmija,

Dabaszinības

(T. Petrosjana)

14:10 - 14:50

112

Konsultācijas

Datorika,

Inženierzinības

(P. Birjukovs)

14:10 - 14:50

 401.kab

 

9

14:55 - 15:35

Futbols

sp.zāle

   

Futbols

sp.zāle

Konsultācijas

Krievu valoda,

Latviešu valoda

un literatūra

(S. Hrapavicka)

(14:55 - 15:35)

 

 204 

   

Konsultācijas

Vizuālā

māksla

 

(L. Bizūne)

14:50 - 15:40

307

 Konsultācijas

Bioloģija,

Ķīmija,

Dabaszinības

(T. Petrosjana)

14:55 - 15:35

 112

10

15:40- 16:10

Futbols

sp.zāle

   

Futbols

sp.zāle

Konsultācijas

Krievu valoda,

Latviešu valoda

un literatūra

(S. Hrapavicka)

(15:40 - 16:00)

 204 

   

Pusdienas - 13:15

    23.01.2024

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка