5.B

Pārdaugava
atpakaļ

Atbildīga persona - Larina Elvira -  210.kab.

2023.-2024.m.g.

 

5.b

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

 

1

8:15 - 8:55

   

dabaszinības

104

dzimta valoda

303

matemātika

210. kab.

dabaszinības

104

2

9:00 - 9:40

sports

z

latviešu valoda

302/204

latviešu valoda

302/204

latviešu valoda

302/204

matemātika

210. kab.

3

9:50 - 10:30

latviešu valoda

302/204

sports

z

literatūra

302/204

sociālās zinības
un vēsture 

206

latviešu valoda

302/204

4

10:45 - 11:25

dizains un
tehnoloģijas 

001/004

mūzika

mūz.k.

sports

z

matemātika

208

angļu valoda

305/304

5

11:40 - 12:20

dzimta valoda

303

sociālās zinības
un vēsture 

206

angļu valoda

305/304

vizuālā māksla

307

matemātika

210. kab.

6

12:35 - 13:15

sociālās zinības
un vēsture 

206

Konsultācijas

Latviešu valoda, literatūra

(S. Hrapavicka)

12:35 - 13:05

204

mūzika

mūz.k.

Erūdits 303

datorika

401

7

13:25 - 14:05

matemātika

210. kab.

 Klases stunda

210

Baseins

13:40 - 14:20

 

   

Konsultācijas

Angļu valoda

(J. Černakova)

13:25 - 14:10

304

 

Konsultācijas

Dabaszinības

13:25 - 13:45

5.A,

5.B,

5.C

   
       
8

14:10 - 14:50

 

Konsultācijas

Matemātika,

Fizika

(E. Larina)

14:10 - 14:50

210. kab.

Konsultācijas

Dzimta valoda

(R. Vetruka)

14:05 - 14:20

303

Konsultācijas

Matemātika,

Fizika

(E. Larina)

14:10 - 15:05

210. kab.    

Konsultācijas

Sports

(V. Asrijancs)

14:10 - 15:10

5.-6.-7.-8.-9.

sp.zāle

Jaunais matemātiķis

APP

(E. Larina)

210. kab.

Konsultācijas

Angļu valoda

(J. Černakova)

14:10 - 14:55

304 

 

Konsultācijas

English

L. Renge

14:10 - 14:50

305

Konsultācijas

Dzains un
tehnoloģijas 

(L. Grišina)

14:10 - 14:40

004.kab.

Kokapstrādē

(V. Fiļins)

001

Futbols sp.zāle        

Konsultācijas

Datorika,

Inženierzinības

(P. Birjukovs)

14:10 - 14:50

 401.kab

 

9 14:55 - 15:35 Futbols sp.zāle     Futbols sp.zāle

Sporta un

BALLES dejas 

deju zāle 

   

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Kokapstrādē

(V. Fiļins)

001

Konsultācijas

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:50 - 15:40

307

10

15:40- 16:10

Futbols sp.zāle     Futbols sp.zāle        

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Pusdienas - 11:25

    28.09.2023

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка