5.B

Pārdaugava
atpakaļ

Atbildīga persona - Larina Elvira -  210.kab.

2023.-2024.m.g.

5.b

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

 

1

8:15 - 8:55

   

dabaszinības

104

dzimta valoda

303

matemātika

210. kab.

dabaszinības

104

2

9:00 - 9:40

sports

z

latviešu valoda

302/204

latviešu valoda

302/204

latviešu valoda

302/204

matemātika

210. kab.

3

9:50 - 10:30

latviešu valoda

302/204

sports

z

literatūra

302/204

sociālās zinības
un vēsture 

206

latviešu valoda

302/204

4

10:45 - 11:25

dizains un
tehnoloģijas 

001/004

mūzika

mūz.k.

sports

z

matemātika

208

angļu valoda

305/304

5

11:40 - 12:20

dzimta valoda

303

sociālās zinības
un vēsture 

206

angļu valoda

305/304

vizuālā māksla

307

matemātika

210. kab.

6

12:35 - 13:15

sociālās zinības
un vēsture 

206

Klases stunda 210

mūzika

mūz.k.

Erūdits 303

datorika

401

7

13:25 - 14:05

matemātika

210. kab.

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Baseins

13:40 - 14:20

 

Konsultācijas

Mūzika

(D. Logina)

13:25 - 14:15

mūz.kab.

Konsultācijas

Angļu valoda

(J. Černakova)

13:25 - 14:10

304

 

Konsultācijas

Dabaszinības

13:25 - 13:45

5.A,

5.B,

5.C

Jaunais ķīmiķis

T. Petrosjana 

112

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Jaunais ķīmiķis

T. Petrosjana

112

Konsultācijas

Datorika,

Inženierzinības

P. Birjukovs

13:25 - 14:05

211.kab.
8

14:10 - 14:50

 

Konsultācijas

Matemātika,

Fizika

(E. Larina)

14:10 - 14:50

210. kab.

Konsultācijas

Dzimta valoda

(R. Vetruka)

14:05 - 14:20

303

Konsultācijas

Matemātika,

Fizika

(E. Larina)

14:10 - 15:05

210. kab.

Konsultācijas

Krievu valoda,

Latviešu valoda

un literatūra

(S. Hrapavicka)

(14:10 - 14:50)

 
204

Konsultācijas

Sports

(V. Asrijancs)

14:10 - 15:10

5.-6.-7.-8.-9.

sp.zāle

Konsultācijas

Sociālās zinības
un vēsture 

A. Sokols

14:10 - 14:40

206

Konsultācijas

Matemātika,

Fizika

P. Birjukovs

14:10 - 15:25

211.kab.

Jaunais ķīmiķis

T. Petrosjana

112

Konsultācijas

Angļu valoda

(J. Černakova)

14:10 - 14:55

304 

 

Konsultācijas

English

L. Renge

14:10 - 14:50

305

Konsultācijas

Dzains un
tehnoloģijas 

(L. Grišina)

14:10 - 14:40

004.kab.

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Konsultācijas

Datorika,

Inženierzinības

(A. Stahovskis)

14:10 - 14:40

 

401.kab.

Konsultācijas

Dzains un
tehnoloģijas 

(V. Fiļins)

14:10 - 14:30

003.kab.

Kokapstrādē

(V. Fiļins)

001

Futbols sp.zāle

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.
9 14:55 - 15:35 Futbols sp.zāle

Konsultācijas

Matemātika,

Fizika

P. Birjukovs

14:55 - 15:25

211.kab.

Futbols sp.zāle

Sporta un

BALLES dejas 

deju zāle 

   

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Kokapstrādē

(V. Fiļins)

001

Konsultācijas

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:50 - 15:40

307

Konsultācijas

Krievu valoda,

Latviešu valoda

un literatūra

(S. Hrapavicka)

(14:55 - 15:35)

204
10

15:40- 16:10

Futbols sp.zāle     Futbols sp.zāle

Konsultācijas

Krievu valoda,

Latviešu valoda

un literatūra

(S. Hrapavicka)

(15:40 - 16:10)

204    

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Pusdienas - 11:25

    23.01.2024

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка