7.A

Pārdaugava
atpakaļ

Atbildīga persona - Tatjana Petrosjana  108.kab.

2023.-2024.m.g.

7.A

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

 

1

8:15 - 8:55

   

latviešu valoda

205/306

angļu valoda

(+SP

T. Petrosjana)

305/206

Literatūra

(+SP

Maija Vīnholde)

205/306

angļu valoda

305/206

2

9:00 - 9:40

dizains un
tehnoloģijas 

001/004

Latvijas un
pasaules vēsture

301

sports

(+ R. Rutkovska - SP)

sp. zāle

bioloģija

112

latviešu valoda

205/306

3

9:50 - 10:30

vizuālā māksla

307

dzimta valoda

204

sports

(+ R. Rutkovska - SP)

sp. zāle

matemātika

208

matemātika

208

4

10:45 - 11:25

matemātika

208

inženierzinības

211

literatūra

205/306

ģeogrāfija

214

datorika

401

5

11:40 - 12:20

matemātika

208

sports

(+ R. Rutkovska - SP)

sp. zāle

Latvijas un
pasaules vēsture

301

dzimta valoda

204

bioloģija

112

6

12:35 - 13:15

dzimta valoda

204

angļu valoda

305/206

ģeogrāfija

214

sociālās zinības 

301

mūzika

(+SP

T. Petrosjana)

mūz.k.

7

13:25 - 14:05

Literatūra

205/306

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

 Konsultācijas

Matemātika

(J. Černišova)

13:25 - 14:10

208

Konsultācijas

Matemātika

(J. Černišova)

13:25 - 14:10

208

Matemātika

208

Konsultācijas

Angļu valoda

(J. Černakova)

13:25 - 14:10

304

Jaunais

ķīmiķis

T. Petrosjana

112

Konsultācijas

Mūzika

(D. Logina)

13:25 - 14:15

mūz.kab.
8

14:10 - 14:50

 

Datorika

401

Erudīts

dzimta valoda

S. Hrapavicka

 

204 Futbols sp.zāle

baseins

14:20 - 15:00

 

 Konsultācijas

Datorika,

Inženierzinības

(A. Stahovskis)

14:10 - 14:40

  401.kab.

Kokapstrādē

(V. Fiļins)

001

Jaunais ķīmiķis

T. Petrosjana

112

Konsultācijas

Angļu valoda

(J. Černakova)

14:10 - 14:55

304

Konsultācijas

Krievu valoda

(S. Hrapavicka)

(14:10 - 14:50)

204

 

Konsultācijas

Latviešu valoda

un literatūra

I. Mūrniece

14:05 - 14:15

 

205. kab.

Konsultācijas

Dzains un
tehnoloģijas 

(L. Grišina)

14:10 - 14:40

004

Konsultācijas

Latviešu valoda

un literatūra

(A. Jansone)

14:10 - 15:00

306

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.
9 14:55 - 15:35 Futbols sp.zāle

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle Futbols sp.zāle

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle 

   

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Konsultācijas

Matemātika,

Fizika

P. Birjukovs

14:55 - 15:25 

211.kab.

Kokapstrādē

(V. Fiļins)

001

Konsultācijas

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:50 - 15:40

307

10

15:40- 16:10

Futbols sp.zāle     Futbols sp.zāle        

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Pusdienas: 11:25

    23.01.2024

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка