6.B

Pārdaugava
atpakaļ

Atbildīga persona - Liena Bizūne - 307.kab.

2023.-2024.m.g.

 

6.B

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

 

1

8:15 - 8:55

   

matemātika

210

mūzika

mūz.k.

sports

z

sports

z

2

9:00 - 9:40

teātra māksla

303

matemātika

210

datorika

401

sports

z

Sociālās zinības
un vēsture 

301

3

9:50 - 10:30

dabas zinības

112

sociālās zinības
un vēsture 

301

vizuālā māksla

307

sociālās zinības
un vēsture 

301

matemātika

208

4

10:45 - 11:25

matemātika

210

dabas zinības

112

dizains un
tehnoloģijas 

001/004

Dzimta valoda

204

Dzimta valoda

204

5

11:40 - 12:20

Dzimta valoda

204

latviešu valoda

205

latviešu valoda

205

matemātika

208

angļu valoda

305/304

6

12:35 - 13:15

Literatūra

205

literatūra

205

matemātika

208

latviešu valoda

205

latviešu valoda

205

7

13:25 - 14:05

angļu valoda

305/304

Erudīts

dzimta valoda

S. Hrapavicka

204

baseins

13:40 - 14:20

 

 Klases stunda

307

Konsultācijas

Angļu valoda

(J. Černakova)

13:25 - 14:10

304

 

Konsultācijas

Latviešu valoda

un literatūra

I. Mūrniece

13:25 - 14:15

205. kab.

Jaunais ķīmiķis

T. Petrosjana

112

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

8

14:10 - 14:50

 

Konsultācijas

Matemātika,

Fizika

(E. Larina)

14:10 - 14:50

210. kab.

Konsultācijas

English

L. Renge

14:10 - 14:50

305

Konsultācijas

Matemātika,

Fizika

(E. Larina)

14:10 - 15:05

210. kab.

Konsultācijas

Krievu valoda

(S. Hrapavicka)

(14:10 - 14:50)

204

 

Konsultācijas

Sports

(V. Asrijancs)

14:10 - 15:10

sp.zāle

Futbols

sp.zāle

Konsultācijas

Matemātika,

Fizika

P. Birjukovs

14:10 - 15:25

211.kab.

Konsultācijas

Dzains un
tehnoloģijas 

(L. Grišina)

14:10 - 14:40

004.kab.

Konsultācijas

Datorika,

Inženierzinības

(A. Stahovskis)

14:10 - 14:40

 401.kab.

Konsultācijas

Latviešu valoda

un literatūra

I. Mūrniece

14:10 - 14:50

205. kab.

Konsultācijas

Latviešu valoda

un literatūra

I. Mūrniece

14:10 - 14:50

205. kab.

 Konsultācijas

Bioloģija,

Ķīmija,

Dabaszinības

(T. Petrosjana)

14:10 - 14:50

112

Konsultācijas

Krievu valoda

(S. Hrapavicka)

(14:10 - 14:50)

204

Jaunais ķīmiķis

T. Petrosjana

112

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Konsultācijas

Angļu valoda

(J. Černakova)

14:10 - 14:55 

304 

Konsultācijas

Dzains un
tehnoloģijas 

(V. Fiļins)

14:10 - 14:30

003.kab.

Kokapstrādē

(V. Fiļins)

001

 Konsultācijas

Bioloģija,

Ķīmija

(T. Petrosjana)

14:10 - 14:50

112

9

14:55 - 15:35

Futbols

sp.zāle

Sporta un

BALLES dejas 

deju zāle

Futbols

sp.zāle

Sporta un

BALLES dejas 

deju zāle 

   

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Kokapstrādē

(V. Fiļins)

001

Konsultācijas

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:50 - 15:40

307

Konsultācijas

Matemātika,

Fizika

P. Birjukovs

14:55 - 15:25

211.kab.

10

15:40- 16:10

Futbols

sp.zāle

   

Futbols

sp.zāle

       

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Pusdienas - 11:25

    23.01.2024

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка