4.A

Pārdaugava
atpakaļ

Atbildīga persona - Oksana Tavkiņa  - 113.kab.

2023.-2024.m.g.

4.a

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

 

 

8:15 - 8:55

 Šaha klubs

 003

English

(L. Renge)

305

Erudīts

4.A

 APP

 4.A

Erudīts

4.A

1

9:00 - 9:40

Latviešu literatūra

306

Latviešu valoda

306

Mūzika

mūz.k

Matemātika

(+ N. Rutjana - SP)

113

Dzimta valoda

113

2

9:50 - 10:30

Datorika

401

Dzains un
tehnoloģijas 

001/004

Latviešu valoda

306

Latviešu valoda

306

Latviešu valoda

306

3

10:45 - 11:25

Angļu valoda

206/305

Sports

(+ R. Rutkovska - SP)

sp. zāle

Dzimta valoda

113

Sports sp. zāle

Latviešu valoda

306

4

11:40 - 12:20

Mūzika

mūz. k

Matemātika

(+ Ž. Lukašova - SP)

113

Matemātika

(+ Ž. Lukašova - SP)

113

Dabaszinības

113

Matemātika

(+ Ž. Lukašova - SP)

113

5

12:35 - 13:15

Dzains un
tehnoloģijas 

001/004

 APP

 4.A

Matemātika

113

Vizuālā māksla

307

Sociālās zinības
un vēsture 

113

6

13:25 - 14:05

Dabaszinības

 

113

Konsultācijas

English

L. Renge

13:25 - 14:05

305

Sports

sp. zāle

Klases stunda

113

  Konsultācijas

Matemātika,

Dzimta valoda,

Dabaszinības,

Sociālās zinības,

(O. Tavkiņa)

13:25 - 14:15

  103

baseins

13:40 - 14:20

 

7

14:10 - 14:50

Futbols

sp.zāle

Jaunais

matemātiķis

APP

(E. Larina)

210. kab.

Futbols

sp.zāle

Jaunais fiziķis

APP

(P. Birjukovs)

 211.kab

Konsultācijas

Datorika,

Inženierzinības

(P. Birjukovs)

14:10 - 14:50

 401.kab

 

Kokapstrādē

(V. Fiļins)

001

Keramika

(L. Bizūne)

307. kab.

 

 

Konsultācijas

Dzains un
tehnoloģijas 

(L. Grišina)

14:10 - 14:40

004.kab.

8

14:55 - 15:35

Futbols

sp.zāle

Keramika

(L. Bizūne)

307. kab.

Futbols

sp.zāle

Sporta un

BALLES dejas 

deju zāle 

   

Konsultācijas

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:50 - 15:40

307

Kokapstrādē

(V. Fiļins)

001

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Keramika

(L. Bizūne)

307. kab.

9

15:40- 16:10

Futbols

sp.zāle

   

Futbols

sp.zāle

       

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Pusdienas - 11:25

    23.09.2023

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка