4.A

Pārdaugava
atpakaļ

Atbildīga persona - Ruta Rutkovska  - 113.kab.

2023.-2024.m.g.

 

4.a

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

 

 

8:15 - 8:55

 Šaha klubs

 003

Angļu valoda

1.gr.

(L. Renge)

305

Erudīts

Dzimta valoda

T. Molčanova

113

Erudīts

Dzimta valoda

T. Molčanova

113

   

1

9:00 - 9:40

Latviešu valoda

113

Latviešu valoda

113

Latviešu valoda

113

Matemātika

(+ N. Rutjana - SP)

113

Dzimta valoda

113

2

9:50 - 10:30

Datorika

401

Dzains un
tehnoloģijas 

001/004

Matemātika

113

Latviešu valoda

113

Matemātika

(+ Ž. Lukašova - SP)

113

3

10:40 - 11:20

Angļu valoda

207/305

Sports

(+ R. Rutkovska - SP)

sp. zāle

Dzimta valoda

113

Dabaszinības

113

Sports

(+ R. Rutkovska - SP)

sp. zāle

4

11:40 - 12:20

Mūzika

mūz. k

Matemātika

(+ Ž. Lukašova - SP)

113

Dabaszinības

113

Literatūra

113

Sports

(+ R. Rutkovska - SP)

sp. zāle

5

12:35 - 13:15

Dzains un
tehnoloģijas 

001/004

Klases stunda 113

Latviešu valoda

113

Vizuālā māksla

307

 

 

6

13:25 - 14:05

Latviešu valoda

113

Konsultācijas

English

L. Renge

13:25 - 14:05

305

Matemātika

113

Sociālās zinības
un vēsture 
113

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

baseins

13:40 - 14:20

 

7

14:10 - 14:50

Konsultācijas

Latviešu valoda
un literatūra,

Angļu valoda

(I. Pjankova)

14:10 - 15:05

 

116. kab

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Angļu valoda

2.gr.

I. Pjankova

113.kab.

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Konsultācijas

Datorika,

Inženierzinības

(A. Stahovskis)

14:10 - 14:40

 401.kab.

 

Konsultācijas

Angļu valoda

(A. Sokols)

14:10 - 15:00

206

Konsultācijas

Dzains un
tehnoloģijas 

(L. Grišina)

14:10 - 14:40

004.kab.

Konsultācijas

Matemātika,

Dzimta valoda,

Dabaszinības,

Sociālās zinības

(T. Molčanova)

13:25 - 14:20

207

Konsultācijas

Dzains un
tehnoloģijas 

(V. Fiļins)

14:10 - 14:30

003.kab.

Jaunais ķīmiķis

T. Petrosjana

112. kab.

 

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

8

14:55 - 15:35

Futbols

sp.zāle

Keramika

(L. Bizūne)

307. kab.

Futbols

sp.zāle

Sporta un

BALLES dejas 

deju zāle 

   

Konsultācijas

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:50 - 15:40

307

Kokapstrādē

(V. Fiļins)

001

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Keramika

(L. Bizūne)

307. kab.

9

15:40- 16:10

Futbols

sp.zāle

   

Futbols

sp.zāle

       

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Pusdienas - 11:25

 

    25.01.2024

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка