3.C

Pārdaugava
atpakaļ

Atbildīga persona - Kristīna Bukaldere - 201.kab.

2023.-2024.m.g.

3.c

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

 

 

8:15 - 8:55

 Šaha klubs

 003

Erudīts

Angļu valoda

(8:15 - 8:55)

201

Erudīts

(8:15 - 8:55)

201

Erudīts

(8:15 - 8:55)

201

   

1

9:00 - 9:40

Latviešu valoda
un literatūra

201

Dizains un
tehnoloģijas 

201

Latviešu valoda
un literatūra

201

Sports

deju zāle

Sports

sp. zāle

2

9:50 - 10:30

Matemātika

201

Mūzika

003

Latviešu valoda
un literatūra

201

Angļu valoda

304/305

Mūzika

003

3

10:45 - 11:25

Matemātika

201

Latviešu valoda
un literatūra

201

Sports

sp. zāle

Matemātika

(+ I.Nežina - SP)

201

Vizuālā māksla

307

4

11:40 - 12:20

Dabas zinības

201

Matemātika

201

Vizuālā māksla

307

Latviešu valoda
un literatūra

201

Dizains un
tehnoloģijas 

(R. Gukova)

201

5

12:35 - 13:15

Sociālās zinības

201

Dzimta valoda

(+ Ž. Lukašova - SP)

201

Dabaszinības

201

Latviešu valoda
un literatūra

201

 

 

6

13:25 - 14:05

Konsultācijas

Matemātika,

Dzimta valoda,

Dabaszinības,

Sociālās zinības,

Latviešu valoda
un literatūra

(K. Bukaldere)

13:25 - 13:45

 201

 Klases stunda

201

Konsultācijas

Matemātika,

Dzimta valoda,

Dabaszinības,

Sociālās zinības,

Latviešu valoda
un literatūra

(K. Bukaldere)

13:25 - 14:05

  201

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Konsultācijas

Angļu valoda

(J. Černakova)

13:25 - 14:10 

304

 

Konsultācijas

Matemātika,

Dzimta valoda,

Dabaszinības,

Sociālās zinības,

Latviešu valoda
un literatūra

(K. Bukaldere)

13:25 - 14:05

 201

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Konsultācijas

Mūzika

(D. Logina)

13:25 - 14:15

mūz.kab.    

7

14:10 - 14:50

baseins

15:00 - 15:40

 

Konsultācijas

English

L. Renge

14:10 - 14:50

305

Keramika

(L. Bizūne)

307. kab.

       

Konsultācija

Sports

(A. Kudrjavcevs)

14:05 - 14:15

sp.z. 

   

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Keramika

(L. Bizūne)

 307. kab.

       

8

14:55 - 15:35

Konsultācijas

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:50 - 15:40

307

Keramika

(L. Bizūne)

307. kab.

Keramika

(L. Bizūne)

307. kab.

Erudīts

Angļu valoda

(15:00 - 15:40)

201

   

Konsultācijas

Angļu valoda

(J. Černakova)

14:10 - 14:55 

304 

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

9

15:40- 16:10

                   

Pusdienas - 12:20

Pagarinātās dienas grupas darba laiks

 

pirmdiena

otrdiena

trešdiena

ceturtdiena

piektdiena

kl.audz.

13:45 - 15:00 14:05 - 15:00 14:05 - 15:00 14:05 - 15:00  

PDG - centrs

15:05 - 18:00 15:00 - 18:00 15:00 - 18:00  15:00 - 18:00  12:35 - 18:00 

    23.01.2024

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка