2.C

Pārdaugava
atpakaļ

Atbildīga persona - Rita Gukova - 203.kab.

2023.-2024.m.g.

2.c

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

 

 

8:15 - 8:55

 Šaha klubs

 003

 Šaha klubs

 003

 Šaha klubs

 003

Erudīts 203    

Sporta un BALLES dejas

deju zāle

1

9:00 - 9:40

Dzimta valoda

(+ I.Nežina - SP)

203

Sports

sp. zāle

Latviešu valoda
un literatūra

203/116

Matemātika

(+ I.Nežina - SP)

203

Vizuālā māksla

(+ I.Nežina - SP)

307

2

9:50 - 10:30

Matemātika

(+ I.Nežina - SP)

203

Dabaszinības

(+ I.Nežina - SP)

203

Latviešu valoda
un literatūra

203/116

Mūzika

muz.kab

Matemātika

203

3

10:45 - 11:25

Latviešu valoda
un literatūra

203/116

Angļu valoda

(+ I.Nežina - SP)

304/206

Matemātika

(+ R. Rutkovska - SP)

203

Vizuālā māksla

307

Latviešu valoda
un literatūra

203/116

4

11:40 - 12:20

Latviešu valoda
un literatūra

(+ I.Nežina - SP)

203/116

Mūzika

muz. kab.

Sports

sp. zāle

Sports

sp. zāle

Latviešu valoda
un literatūra

(+ I. Nežina - SP)

203/116

5

12:35 - 13:15

Sociālas zinības

203

Dizains un
tehnoloģijas 

(+ I.Nežina - SP)

203

Dabaszinības

(+ I.Nežina - SP)

203

 Klases stunda

 203

Erudīts 203

6

13:25 - 14:05

Konsultācijas

Matemātika,

Dzimta valoda,

Dabaszinības,

Sociālās zinības

(R. Gukova)

13:25 -14:05

2.C

baseins

15:00 - 15:40

 

   

Konsultācijas

Mūzika

(D. Logina)

13:25 - 14:15

mūz.kab.

Konsultācijas

Angļu valoda

(J. Černakova)

13:25 - 14:10 

304

 

Konsultācija

Sports

(A. Kudrjavcevs)

13:25 - 14:15

sp.z. 

   

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

7

14:10 - 14:50

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Konsultācijas

Angļu valoda

(A. Sokols)

14:10 - 15:00

206

Keramika

(L. Bizūne)

307. kab.

       

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.    

Keramika

(L. Bizūne)

307. kab.

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

8

14:55 - 15:35

Sporta un

BALLES dejas 

deju zāle 

Keramika

(L. Bizūne)

307. kab.

Keramika

(L. Bizūne)

307. kab.

Sporta un

BALLES dejas 

deju zāle 

   

Konsultācijas

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:50 - 15:40

307

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Konsultācijas

Angļu valoda

(J. Černakova)

14:10 - 14:55

304

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Pusdienas - 12:20

Pagarinātās dienas grupas darba laiks

 

pirmdiena

otrdiena

trešdiena

ceturtdiena

piektdiena

kl.audz.

13:25 - 14:30 13:25 - 15:05 13:25 - 14:30 13:25 - 14:30 13:25 - 14:30

PDG - centrs

14:30 - 18:00 15:05 - 18:00 14:30 - 18:00  14:30 - 18:00  14:30 - 18:00 

    25.01.2024

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка