2.A

Pārdaugava
atpakaļ

Atbildīga persona  - Irina Nežina - 107.kab.

2023.-2024.m.g.

2.A

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

 

 

8:15 - 8:55

 Šaha klubs

 003

 Šaha klubs

 003

 Šaha klubs

 003

Erudīts

(N. Rutjana)

2.A

Erudīts

(N. Rutjana)

2.A

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

1

9:00 - 9:40

Latviešu valoda
un literatūra

107

Vizuālā māksla

307

Matemātika

(N. Rutjana)

107

Angļu valoda

304

Latviešu valoda
un literatūra

107

2

9:50 - 10:30

Latviešu valoda
un literatūra

107

Dabaszinības

(N. Rutjana)

107

Matemātika

(N. Rutjana)

107

Dzimta valoda

(N. Rutjana)

107

Latviešu valoda
un literatūra

107

3

10:45 - 11:25

Vizuālā māksla

307

Matemātika

(N. Rutjana)

107

Latviešu valoda
un literatūra

107

Sociālās zinības

107

Mūzika

muz. kab.

4

11:40 - 12:20

Dizains un
tehnoloģijas 

107

Sports

sp. zāle

Latviešu valoda
un literatūra

107

Matemātika

(N. Rutjana)

107

Dabas zinības

(N. Rutjana)

107

5

12:35 - 13:15

Sports

sp. zāle

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Sports

sp. zāle

Mūzika  

 Klases stunda

107

6

13:25 - 14:05

 

 

Baseins

13:40 - 14:20

 iziešana no skolas: 13:00

   

Konsultācijas

Mūzika

(D. Logina)

13:25 - 14:15

mūz.kab.

Konsultācijas

Angļu valoda

(J. Černakova)

13:25 - 14:10

304

 

Konsultācijas

Sports

(A. Kudrjavcevs)

13:25 - 14:15

sp.z.

       

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

7

14:10 - 14:50

 

Konsultācijas

Matemātika,

Dzimta valoda,

Dabaszinības

(N. Rutjana)

14:10 -15:10

102

Keramika

(L. Bizūne)

307. kab.

Keramika

(L. Bizūne)

307. kab.

       

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Konsultācijas

Angļu valoda

(J. Černakova)

14:10 - 14:55

304

Konsultācija

Sports

(A. Kudrjavcevs)

13:25 - 14:15

sp.z.

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

8

14:55 - 15:35

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Keramika

(L. Bizūne)

307. kab.

Keramika

(L. Bizūne)

307. kab.

Sporta un

BALLES dejas 

deju zāle 

   

Konsultācijas

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:50 - 15:40

307

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Pagarinātās dienas grupas darba laiks

 

pirmdiena

otrdiena

trešdiena

ceturtdiena

piektdiena

kl.audz.

13:25 - 15:05 12:35 - 13:45 13:25 - 15:05 13:25 - 15:05 13:25 - 15:00

PDG - centrs

15:05 - 18:00 13:45 - 18:00 15:05 - 18:00  15:05 - 18:00  15:00 - 18:00 
Pusdienas - 12:20

    26.01.2024

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка