Februāris 2023.g.

Pārdaugava
atpakaļ
Swedbanka 27.02.2023
Lācītis Rudis
Radošas konkurss
Drošiba ABC 1.AB
Drošiba ABC 3.B
Tehnoloģiju stundā 5.AB
Koknese 7.A
RTU 2023
Tehnoloģiju stundā 8.A

 

 

KALENDĀRS pDpS

2022./2023. mācību gads

Septembris 2022.g. Oktobris  2022.g. Novembris  2022.g. Decembris  2022.g. Janvāris 2023.g. Februāris 2023.g. Marts 2023.g. Aprīlis 2023.g. Maijs 2023.g. Kalendārs 2019.-2022.

FEBRUĀRIS 2023

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

no 1.02. 2023

 līdz 15.03.2023

Makulatūras vākšanas konkurss

L. Grišina

klases audzinātāji

"Zaļā josta"

1.-9. kl. skolēni, vecāki,

skolotāji

04. kabinets

katru trešdienu

februāris 2023

NVVST radošo darbu konkurss "Mans veselīgā uztura šķīvis"

R. Rutkovska

2.C kl. skolēni

februāris 2023

VALODU MĒNESIS

J. Černakova

skolotāji, skolēni, vecāki

februāris 2023

Pārmaiņu līdzsvara stiprināšana.
Fizioterapija un dzīve.

R. Rutkovska

3.ABC kl. skolēni

01.02.2023

KARJERAS IZVĒLES nodarbība un ekskursija RTU

Arhitektūras un ITC fakultātes

I. Mūrniece

T. Moisejeva

9.A, 9.B kl. skolēni

10:00 - 13:00

RTU

Ķīpsalas iela 6A, Rīga

 

03.02.2023

Dizaina un tehnoloģiju stundā.

L. Grišina, V. Fiļins

5.A, 5.B

kl. skolēni

001.k., 004. k.

03.02.2023

Drošības nodarbība ABC

Viktorīna "Ceļa drošibas noteikumi"

Z. Kanclere

Klubs "Bērns palīdz bērnam"

1.B, 1.A kl. skolēni

106. kab.

no 6. līdz 10.02.2023

Tiks organizēti izmēģinājuma eksāmeni, lai sagatavotu skolēnus
www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbu-uzdevumi

I. Kozlova,

I. Freimane,

skolotāji

9.A, 9.B kl. skolēni

06.02.2023

Dizaina un tehnoloģiju stundā.

Tēma: SPILVENU ŠŪŠANA

L. Grišina

8.A

kl. skolēni

004. k.

februāris 2023

Tehnisko iekārtu izstāde.

Tilti

P. Birjukovs

8.-9.kl. skolēni

1.st.

08.02.2023

9.klašu izmēģinājuma eksāmeni  latviešu valodā

I. Mūrniece

R. Vetruka

9.A, 9.B kl. skolēni

09.02.2023

Mācību lekcija AS "Sadales tīkli".

Tēma: Sadales tīkli.

Lekcijā izglītojamajiem stāstīja par elektrodrošību.

L. Grišina

Akcijas sabiedrība pārstāvji

2.ABC.

kl. skolēni

10:45

aktu zāle

09.02.2023

Mācību lekcija AS "Sadales tīkli".

Tēma: Sadales tīkli.

Lekcijā izglītojamajiem stāstīja par elektrodrošību.

L. Grišina

Akcijas sabiedrība pārstāvji

5.-6. kl. skolēni

11:45

aktu zāle

09.02.2023

Mācību lekcija AS "Sadales tīkli".

Tēma: Sadales tīkli.

Lekcijā izglītojamajiem stāstīja par elektrodrošību.

L. Grišina

Akcijas sabiedrība pārstāvji

7.-9. kl.skolēni

12:45

aktu zāle

10.02.2023

Drošības nodarbība ABC

Z. Kanclere

Klubs "Bērns palīdz bērnam"

3.B

102. kab.

10.02.2023

9.klašu izmēģinājuma eksāmeni  angļu valodā

L. Renge,

J. Černakova

9.A, 9.B kl. skolēni

13.02.2023

Instalāciju izstāde.

V. Fiļins

Kokapstrādes  studija

1.st.

13.02.2023

Klases audzinātāju sanāksme.

Administrācija

kl. audz.

8:15

214.kab.

14.02.2023

Svētā Valentīna diena

P. Birjukovs

Skolēnu pašpārvalde

1.-9. kl. skolēni

Atklātņu un plakātu konkurss

L. Bizūne

1.-6. kl. skolēni

10:30

2.st.

Video prezentācija par Valentīna dienu

Skolēnu pašpārvalde

5.-9. kl. skolēni

 

Prezentācijas un esejas par Valentīna dienu konkurss.

L. Renge, J. Černakova

9.AB kl. skolēni

no 8:00 līdz 10:30

Valentīna dienas bale

T. Moisejeva

D. Mareniča,

Skolēnu pašpārvalde

kl. audz.

5.-6. kl. skolēni

11:40 - 12:40

Aktu zāle

Valentīna dienas bale

T. Moisejeva

D. Mareniča,

Skolēnu pašpārvalde

kl. audz.

7.-9. kl. skolēni

13:00 - 15:00

Aktu zāle

februāris 2023

Tehnisko iekārtu izstāde.

Gaismas instalācijas

V. Fiļins

Skolas Kokapstrādēs studija

1.st.

17.02.2023

 

Mācību ekskursija.

Koknese.

Tēma: Industriālā ietekme uz apkārtējo vidi.

L. Grišina

7.A kl. skolēni

8:30 - 20:00

17.02.2023

Skolotāju supervizija. Latvijas projekts PumPurs

Skolotāju izdegšanas sindroma riskus

R. Vetruka

skolotāji

12:00 - 15:00

20.02.2023

9.klašu izmēģinājuma eksāmeni  matemātikā

I. Kozlova

P. Birjukovs,

R. Vetruka

9.A, 9.B kl. skolēni

211.kab.

21.02.2023

Mācību tikšana.

Zolitūdes ģimnāzijā

I. Mūrniece

T. Moisejeva

I. Šinkareva

9.A, 9.B kl. skolēni

9:45 - 15:00

februāris 2023

Mākslas darbu izstāde

KUBIZMS

L. Bizūne

Skolas gleznošanas studija

1.st.

21.02.2023

 

Skolas olimpiāde angļu valodā

L. Renge,

J. Černakova

A. Sokols

8. kl. skolēni
M. Zaprivoda, D. Žukova,

D. Ozoliņa,

K. Kolodnicka, A. Bobrova

22.02.2023

Forumteātra nodarbības.

Tēma: Apturi MOBINGU

R. Vetruka

M. Semjonova

Rīgas domes Labklājības departaments projekta “Mēs par veselīgu Rīgu!”

8.B kl. skolēni

 

9:00

303.kab.

22.02.2023

Forumteātra nodarbības.

Tēma: Apturi MOBINGU

 

9.B kl. skolēni

 

12:35

303.kab.

22.02.2023

Valsts pārbaudījumu darbs

Dabas zinības 6.klasēm

 

I. Kozlova

T. Petrosjana

V. Šamanova

6.A
6.
B

8:15 – 9:00

112.kab.

301.kab.

23.02.2023

Valsts pārbaudījumu darbs

Latviešu valoda 3.klasēm

Rakst.d.

I. Kozlova

N. Rutjana,

O. Tavkiņa,

J. Vaļejeva

3.ABC

kl. skolēni

9:00 - 10:00

113., 102, 207. kab.

23.02.2023

Latvijas banka

Tēma:  Nauda un mākslas pasaulē.

L. Grišina

7.A kl. skolēni

9:30

20. - 23.02. 2023

Prezentācija, kas veltīta Meteņu dienai.

T. Moisejeva

23.02.2023

APP

Ledus halle KURBADS

A. Josinkaja

Ž. Doroščonoka

Atbildīga persona "Pārdaugavā" - Irina Kozlova

1.A, 1.B kl. skolēni

23.02.2023

 

 

 

 

Meteņdiena  

 

 

T. Moisejeva

L. Grišina

V. Fiļins

A. Miņins

kl. audz.

Skolēnu pašpārvalde

1. - 9. kl. skolēni

 

no 9:00

Tirdzniecības vietas sagatavošana

(3-4 c. no kl.)

kl. audz.,

priekšmetu skolotāji,

vecāki

P. Birjukovs

Skolēnu pašpārvalde

9:30 - 10:20

Gadatirgus

10:30 - 11:30

sporta zālē

Tautas spēles.

R. Rutkovska

A. Kudrjavcevs

O. Gubkina

Skolēnu pašpārvalde

1. - 4. kl. skolēni

no 9:00 līdz 11:00

skolas pagalmā

kā plānots

Atvadas no ziemas.

Svētku priekšnesums.

T. Moisejeva

A. Miņins

kl. audz.

1. - 9. kl. skolēni

 

11:40

skolas pagalmā

Svētku pankūkas.

Tradicionālajs meteņu pasakums.

kl. audz.

T. Petrosjana

L. Bizīne

O. Gubkina

R. Vetruka

A. Josinkaja

J. Vaļejeva

Klašu telpas

24.02.2023

Vispasaules miera diena.

T. Moisejeva

L. Bizūne

D. Logina

R. Vetruka

1. - 4. kl. skolēni

10:45

aktu zāle

24.02.2023

Vispasaules miera diena.

T. Moisejeva

L. Bizūne

D. Logina

R. Vetruka

S. Hrapavicka

M. Semjonova

5. - 9. kl. skolēni

11:40

aktu zāle

27.02.2023

Mācību ekskursija

Latvijas Swedbank
Tēma:  Naudas pasaulē. Swedbank finanšu labaratorija.

O. Gubkina

T. Moisejeva

4.C kl. skolēni

10:00

Balasta dambis 15. Rīga

 

27.02.2023

 

Valsts pārbaudījumu darbs
Latviešu valoda 3.klasēm

mutiskā daļa

I. Freimane

L. Grišina

I. Kareļina

J. Komarovska

J. Vaļejeva

3.ABC

kl. skolēni

 

8:55 – 9:40

113.kab.

102.kab.

116.kab.

207.kab.

27.02.2023

Koncerts

T. Moisejeva

skolēni

skolotji

19:00

Latvijas Nacionālais teātris

februāris 2023

4.klašu radošo darbu izstāde "Iejušanās rakstnieka lomā"

M. Semjonova

4.ABC kl. skolēn

3. st.

28.02.2023

Radoša tikšanās ar bērnu grāmatu autori Gundegu O. Vainovsku, kas 4. klašu skolēniem stāstīs par savu grāmatu tapšanu.

M. Semjonova

4.ABC kl. skolēni

12:35

aktu zālē

 

06.05.2023

 Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv