Латыш-art в США

Алгоритмы истории
Назад

 

 

 июнь 2012 г.

ЛАТВИЙСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

 

9 латышских художников в США

В Латвийском Национальном художественном музее в Белом зале открылась выставка 9 латышских художников «Девять художников из Латвии. Нью-Йорк – Вашингтон – Чикаго – Рига».

Выставка пройдет до 22 июня 2012.

О направлениях и задачах , о новых тенденциях в живописи Латвии  на презентации рассказывали представители американского посольства.

Всего представлено 36 работ 9 худодников: Каспар Брамберг, Харис Брант, Андра Эглиша, Иева Илтнере. Эрнест Клявиньш, Дайга Крузе, Леонард Лагановский, Инга Мэлдере и Миервалж Поль. Картины изначально экспонировались в янью-Йоркском Науиональном Художественном клубе, затем в посольстве Латвии в Вашингтоне и в музее «Driehaus» в Чикаго.

 

Последней выставкой в этом проекте стала Рига.

Отбором работ для проекта занималась комиссия, состоящая из членов конгресса США, послов Латвии в США и США в Латвии, посол Латвии в ООН – Андрейс Пилдегович, работники Сейма Норманс Пенке и Оярс Калниньш

Организатор выставки Хамид Ладиеварди организовали интернет-голосование, затем привлекли международную группу специалистов: Хелену Демакову, Ирену Бужинску, директора Эстонского музея жиаописи Сирье Хельме, специалиста нью-йорксого аукционного дома доктора Алла Розенфелде…

Задачей выставки: расширить спектр тематических и стилистических диапазонов: единство личных переживаний и общества, природы и окружающейго пространства.

Илтнере – фантасмагория потребительского поведения, власть фетишизма в мире вещей.

Леонард Лагановский -  ирония над единением личности и власти

Каспарс Брамберг крупномасштабные композиции обновляют  наши знания об окружающих объектах, конструкциях…

На презентации гости познакомились с художниками, кураторами, представлен альбом с работами.

Леанард Лагановский – художник. Серия небольших рисунков интеллектуального характера, пропаганда, дизайн… Интересны работы для американской публики.

Говорит о своих представлениях об Америке. В Америке художник был впервые.

Ирена Бужинска – куратор выставки.

 

 

Deviņi mākslinieki no Latvijas

Ņujorka–Vašingtona–Čikāga–Rīga

 

2012. gada 8. jūnijs – 22. jūnijs

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenā ēka / Baltā zāle

K. Valdemāra iela 10a, Rīga

 

Izstādes atklāšana 2012. gada 8. jūnijā plkst. 18.00.

APMEKLĒTĀJIEM IZSTĀDE ATVĒRTA NO 09.06.2012.

 Tikai divas nedēļas – no 2012. gada 8. līdz 22. jūnijam – Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Baltajā zālē (K. Valdemāra ielā 10a, Rīgā) būs skatāma izstāde „Deviņi mākslinieki no Latvijas. Ņujorka–Vašingtona–Čikāga–Rīga”.

 

Izstāde veidota ar mērķi reprezentēt Amerikas Savienoto Valstu pilsētās jaunākās tendences Latvijas mākslā. Kā liecina izstādes nosaukums, deviņu dažādu paaudžu mākslinieku – Kaspara Bramberga, Harija Branta, Andra Eglīša, Ievas Iltneres, Ernesta Kļaviņa, Daigas Krūzes, Leonarda Laganovska, Ingas Melderes un Miervalža Poļa kopumā 36 darbi vispirms tika eksponēti Ņujorkā, Nacionālajā Mākslas klubā (The National Arts Club, 03.–20.04.2012), Latvijas Republikas vēstniecībā Vašingtonā (26.04.–12.05.2012) un „Driehaus” muzejā Čikāgā (Driehaus Museum, 18.–21.05.2012). Turklāt Čikāgā izstādes norise speciāli tika pieskaņota laikam, kad šajā pilsētā notika G8 un NATO līderu tikšanās. Pēdējā izstādes norises vieta – Rīga, dodot iespēju iepazīties ar šo izstādi arī Latvijā.

Izstādes goda komisijas sastāvā ietilpst ASV Kongresa deputāti un Baltijas sanāksmes līdzpriekšsēdētāji – Ilinoisas štata pārstāvis Džons Šimkuss, Ohaio štata pārstāvis Deniss Kusiničs, ASV vēstniece Latvijā Džūdita G. Gārbere, Latvijas vēstnieks ASV Andrejs Pildegovičs, Latvijas vēstnieks ANO Normans Penke, Latvijas Saeimas deputāts un Ārlietu komisijas vadītājs Ojārs Kalniņš.

Pēc izstādes organizatora Hamida Ladjevardi ieceres, lai izvairītos no nelielās Latvijas mākslas vides savstarpējo attiecību ietekmes uz izstādes sagatavošanu, mākslinieku un darbu atlase, veicot balsošanu internetā, tika uzticēta starptautiskai profesionāļu komisijai, kurā ietilpa kuratore un mākslas zinātniece, bijusī Latvijas Kultūras ministre Helēna Demakova, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu kuratore Irēna Bužinska, Igaunijas Mākslas muzeja direktore Sirje Helme (Sirje Helme), Ņujorkas izsoļu nama „European Evaluators” pētniece Dr. Alla Rozenfelde (Alla Rosenfeld), izdevuma „Art in America” redaktore un autore Eleanora Hārtnija (Eleanor Heartney).

Izstādei atlasītie mākslinieku darbi pārstāv ļoti plašu tematisko un stilistisko spektru. Var teikt, ka tomēr par izstādes galveno, vienojošo vadmotīvu kļuvušas personības izjūtas, apcerot attiecības ar sabiedrību, dabu un vidi. Ievas Iltneres gleznas fascinē ar distancētu, šķietami bezkaislīgu, fantasmagorisku vēstījumu par mūsdienu patērētāja uzvedības modeli un lietu fetiša varenību. Leonarda Lagonovska uzmanības lokā ir indivīda un varas attiecību samezglojumi, kuru raksturojumu autors nemainīgi trāpīgi veic ar ironijas piedevu. Kaspara Bramberga lielformāta kompozīcijas atsvaidzina mūsu zināšanas par apkārtesošo priekšmetu strukturālo uzbūvi un to materialitāti. Ernests Kļaviņš konsekventi cenšas nojaukt robežu starp profesionālu gleznu un amatniecisku rokdarbu, apliecinot bērnišķīgu, naivu, komiksiem līdzīgu kompozīciju iedarbīgumu un spēku raksturot absurdam līdzīgās varas un sabiedrības attiecības mūsdienās. Harija Branta ogles zīmējumos likts uzsvars uz prasmīgu „cita cilvēka” klātbūtnes efekta radīšanu. Ingas Melderes gleznas ir vēl viens atraktīvs publiskās un privātās telpas robežu pārvarēšanas modelis. Savukārt Daigas Krūzes audeklos panākta reālistiska dabas parauga valdzinoša nosacītības pakāpe. Gluži cita nosacītības pakāpe tiek demonstrēta Andra Eglīša glezniecībā, akcentējot katra momenta, vietas un situācijas nozīmību. Miervalža Poļa darbu klātbūtne šajā ekspozīcijā liek apjaust mūsu mākslas attīstības intensitāti, dodot iespēju izbaudīt autora komentārus un viņa attiecības ar dabu, latviskās kultūras tradīciju un pasaules mākslas klasiku.

Saistībā ar izstādi ir izdots katalogs ar Ohaio Universitātes profesora, mākslas kritiķa Marka Švēdes ievadu un mākslas kritiķes Eleanoras Hārtnijas priekšvārdu. Kataloga dizainu veidojis mākslinieks Ojārs Pētersons.

Visu deviņu izstādes mākslinieku darbus papildus var aplūkot arī interneta vietnē www.importantlatvianartsts.lv.

Teksts: Hamids Ladjevardi, Irēna Bužinska

 

 

 

Алгоритмы истории

Изменения  18.11.2012

    Латвийское радио 4 "Домская площадь"