5.C

Pārdaugava
atpakaļ

Atbildīga persona - Iveta Mūrniece - 304.kab.

2023.-2024.m.g.

 

5.C

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

 

1

8:15 - 8:55

   

dizains un
tehnoloģijas 

001/004

datorika

401

mūzika

mūz.k.

matemātika

210

2

9:00 - 9:40

Literatūra

205

latviešu valoda

205

dabaszinības

104

matemātika

210

sociālās zinības
un vēsture 

206

3

9:50 - 10:30

dzimta valoda

303

sociālās zinības
un vēsture 

206

literatūra

205

Literatūra

205

latviešu valoda

205

4

10:45 - 11:25

sports

sp. zāle

sports

sp. zāle

mūzika

mūz.k.

latviešu valoda

205

dabaszinības

104

5

11:40 - 12:20

matemātika

210

matemātika

210

matemātika

210

angļu valoda

305/304

sports

sp. zāle

6

12:35 - 13:15

angļu valoda

305/304

vizuālā māksla

307

dzimta valoda

303

Konsultācijas

Matemātika

(E. Larina)

12:35 - 13:15

210. kab.

 

Erūdits 303

7

13:25 - 14:05

sociālās zinības
un vēsture 

206

Jaunais

matemātiķis

APP

(E. Larina)

210. kab.

Baseins

13:40 - 14:20

 

Jaunais fiziķis

APP

(P. Birjukovs)

 211.kab

Konsultācijas

Angļu valoda

(J. Černakova)

13:25 - 14:10

304

 

Konsultācijas

English

L. Renge

13:25 - 14:05

305

Konsultācijas

Dabaszinības

13:25 - 13:45

5.A,

5.B,

5.C

       

Konsultācijas

Dzimta valoda

(R. Vetruka)

13:25 - 14:20

303        
8

14:10 - 14:50

Konsultācijas

Matemātika,

Fizika

(E. Larina)

14:10 - 14:50

210. kab.

Jaunais

matemātiķis

APP

(E. Larina)

210. kab.

Konsultācijas

Matemātika,

Fizika

(E. Larina)

14:10 - 15:05

210. kab.

Jaunais fiziķis

APP

(P. Birjukovs)

211.kab

Konsultācijas

Sports

(V. Asrijancs)

14:10 - 15:10

sp.zāle

Futbols sp.zāle    

Konsultācijas

Dzains un
tehnoloģijas 

(L. Grišina)

14:10 - 14:40

004.kab.

Konsultācijas

Datorika,

Inženierzinības

(P. Birjukovs)

14:10 - 14:50

 401.kab

 

Konsultācijas

Angļu valoda

(J. Černakova)

14:10 - 14:55 

304 

Kokapstrādē

(V. Fiļins)

001

9 14:55 - 15:35 Futbols sp.zāle     Futbols sp.zāle

Sporta un

BALLES dejas 

deju zāle 

   

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Kokapstrādē

(V. Fiļins)

001

Konsultācijas

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:50 - 15:40

307

10

15:40- 16:10

Futbols sp.zāle     Futbols sp.zāle        

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Pusdienas - 11:25

    28.09.2023

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка