5.C

Pārdaugava
atpakaļ

Atbildīga persona - Iveta Mūrniece - 304.kab.

2023.-2024.m.g.

 

5.C

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

 

1

8:15 - 8:55

   

dizains un
tehnoloģijas 

001/004

datorika

401

mūzika

mūz.k.

matemātika

210

2

9:00 - 9:40

Literatūra

205

latviešu valoda

205

Dabaszinības

(+SP T. Petrosjana)

104

matemātika

210

sociālās zinības
un vēsture 

206

3

9:50 - 10:30

dzimta valoda

303

sociālās zinības
un vēsture 

206

literatūra

205

Literatūra

205

latviešu valoda

205

4

10:45 - 11:25

sports

sp. zāle

sports

sp. zāle

mūzika

mūz.k.

latviešu valoda

205

dabaszinības

104

5

11:40 - 12:20

matemātika

210

matemātika

210

matemātika

210

angļu valoda

305/304

sports

sp. zāle

6

12:35 - 13:15

angļu valoda

305/304

vizuālā māksla

307

dzimta valoda

303

Konsultācijas

Matemātika

(E. Larina)

12:35 - 13:15

210. kab.

 

Erūdits 303

7

13:25 - 14:05

sociālās zinības
un vēsture 

206

Klases stunda 6.B

Baseins

13:40 - 14:20

 

Konsultācijas

Datorika,

Inženierzinības

P. Birjukovs

13:25 - 14:05

211.kab.

Konsultācijas

Angļu valoda

(J. Černakova)

13:25 - 14:10

304

 

Konsultācijas

Dabaszinības

13:25 - 13:45

5.A,

5.B,

5.C

Konsultācijas

Mūzika

(D. Logina)

13:25 - 14:15

mūz.kab.

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Jaunais ķīmiķis

T. Petrosjana

112

Jaunais ķīmiķis

T. Petrosjana 

112

 

Konsultācijas

Latviešu valoda

un literatūra

I. Mūrniece

13:25 - 14:15

205. kab.
8

14:10 - 14:50

Konsultācijas

Matemātika,

Fizika

(E. Larina)

14:10 - 14:50

210. kab.

Konsultācijas

Matemātika,

Fizika

P. Birjukovs

14:10 - 15:25

211.kab.

Konsultācijas

Matemātika,

Fizika

(E. Larina)

14:10 - 15:05

210. kab.

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Konsultācijas

Sports

(V. Asrijancs)

14:10 - 15:10

sp.zāle

Futbols sp.zāle

Konsultācijas

Dzains un
tehnoloģijas 

(V. Fiļins)

14:10 - 14:30

003.kab.

Konsultācijas

Dzains un
tehnoloģijas 

(L. Grišina)

14:10 - 14:40

004.kab.

Konsultācijas

Datorika,

Inženierzinības

(A. Stahovskis)

14:10 - 14:40

 

 401.kab.

Konsultācijas

Latviešu valoda

un literatūra

I. Mūrniece

14:10 - 14:50

205. kab.

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Konsultācijas

Angļu valoda

(J. Černakova)

14:10 - 14:55 

304 

Kokapstrādē

(V. Fiļins)

001

Konsultācijas

Sociālās zinības
un vēsture 

A. Sokols

14:10 - 14:40

206

Konsultācijas

Latviešu valoda

un literatūra

I. Mūrniece

14:10 - 14:50

205. kab.

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.
9 14:55 - 15:35 Futbols sp.zāle

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle Futbols sp.zāle

Sporta un

BALLES dejas 

deju zāle 

   

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Kokapstrādē

(V. Fiļins)

001

Konsultācijas

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:50 - 15:40

307

Konsultācijas

Matemātika,

Fizika

P. Birjukovs

14:55 - 15:25

211.kab.

10

15:40- 16:10

Futbols sp.zāle     Futbols sp.zāle        

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Pusdienas: 11:25

    23.01.2024

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка