9.A

Pārdaugava
atpakaļ

Atbildīga persona - Svetlana Hrapavicka  204.kab.

2023.-2024.m.g.

9.a

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

 

1

8:15 - 8:55

   

matemātika

211

sports

z

matemātika

211

datorika

401

2

9:00 - 9:40

mūzika

mūz.k.

matemātika

211

angļu valoda

304/206

matemātika

211

ģeogrāfija

214

3

9:50 - 10:30

sports

sp. zāle

bioloģija

112

fizika

211

dzimta valoda

204

ģeogrāfija

214

4

10:45 - 11:25

datorika

401

dzimta valoda

204

Matemātika

(+ J. Černišova - SP)

211

fizika

211

bioloģija

112

5

11:40 - 12:20

latviešu valoda

302/306

latviešu valoda

302/306

ķīmija

112

latviešu valoda

302/306

literatūra

302/306

6

12:35 - 13:15

ķīmija

112

Latvijas un
pasaules vēsture

301

Literatūra

(+SP

Maija Vīnholde)

302/306

Angļu valoda

304/206

Latvijas un
pasaules vēsture

206

7

13:25 - 14:05

Dizains un
tehnoloģijas 

mājtur.k

Angļu valoda

304/206

sociālās zinības 

301

Jaunais ķīmiķis

T. Petrosjana

112

sports

sp.zāle

Konsultācijas

Mūzika

(D. Logina)

13:25 - 14:15

mūz.kab.

Konsultācijas

Datorika,

Inženierzinības

P. Birjukovs

13:25 - 14:05

211.kab.
8

14:10 - 14:50

 

Vizuālā māksla

307

Konsultācijas

Matemātika,

Fizika

(P. Birjukovs)

14:10 - 15:25

 211.kab.

Klases stunda 204

Angļu valoda

(J. Černakova)

304.kab.

Konsultācijas

Sports

(V. Asrijancs)

14:10 - 15:10

sp.zāle

Angļu valoda

(A. Sokols)

206.kab.

Konsultācijas

Angļu valoda

(A. Sokols)

14:10 - 15:00

206

Konsultācijas

Datorika,

Inženierzinības

(A. Stahovskis)

14:10 - 14:40

 

401.kab.

Konsultācijas

Dzains un
tehnoloģijas 

(V. Fiļins)

14:10 - 14:30

003.kab.

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.
9 14:55 - 15:35 Futbols sp.zāle

Konsultācijas

Matemātika,

Fizika

P. Birjukovs

14:55 - 15:25

 

211.kab. Futbols sp.zāle

Konsultācijas

Krievu valoda,

Latviešu valoda

un literatūra

(S. Hrapavicka)

(14:55 - 15:35)

204    

Konsultācijas

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:50 - 15:40

307

Kokapstrādē

(V. Fiļins)

001

10

15:40- 16:10

Futbols sp.zāle     Futbols sp.zāle

Konsultācijas

Krievu valoda,

Latviešu valoda

un literatūra

(S. Hrapavicka)

(15:40 - 16:00)

204    
Pusdienas - 13:15

    23.01.2024

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка