8.B

Pārdaugava
atpakaļ

Atbildīga persona - Jeļena Černakova - 304.kab.

2023.-2024.m.g.

8.B

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

 

1

8:15 - 8:55

   

ķīmija

112

angļu valoda

304

ģeogrāfija

214

mūzika

mūz

2

9:00 - 9:40

angļu valoda

304

dzimta valoda

303

fizika

210

matemātika

208

matemātika

208

3

9:50 - 10:30

fizika

210

latviešu valoda

302

datorika

401

latviešu valoda

302

vizuālā māksla

307

4

10:45 - 11:25

latviešu valoda

302

matemātika

208

Latvijas un
pasaules vēsture

301

ķīmija

112

literatūra

302

5

11:40 - 12:20

sports

(+ R. Rutkovska - SP)

sp.zāle

matemātika

208

dzimta valoda

303

Latvijas un
pasaules vēsture

301

sociālās zinības

301

6

12:35 - 13:15

ģeogrāfija

214

Dizains un
tehnoloģijas 

mājtur.k

matemātika

208

sports

sp.zāle

angļu valoda

304

7

13:25 - 14:05

bioloģija

112

Dizains un
tehnoloģijas 

mājtur.k

sports

sp.zāle

Erudīts 303

Bioloģija

112

8

14:10 - 14:50

 

literatūra

302

Klases stunda 304

Konsultācijas

Matemātika,

Fizika

(E. Larina)

14:10 - 15:05

210. kab.

Baseins

14:20 - 15:00

 

Angļu valoda

(J. Černakova)

304.kab.

Konsultācijas

Dzains un
tehnoloģijas 

(L. Grišina)

14:10 - 14:40

004    

Konsultācijas

Sports

(V. Asrijancs)

14:10 - 15:10

sp.zāle

 

Konsultācijas

Datorika, Inženierzinības

(P. Birjukovs)

14:10 - 14:50

 401.kab

 

 Konsultācijas Bioloģija,

Ķīmija,

(T. Petrosjana)

14:10 - 14:50

 112

 

Jaunais ķīmiķis

T. Petrosjana

112

   

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Konsultācijas

Datorika,

Inženierzinības

(A. Stahovskis)

14:10 - 14:40

 401.kab.

9 14:55 - 15:35 Futbols sp.zāle

Sporta un

BALLES dejas 

deju zāle 

Futbols sp.zāle

Sporta un

BALLES dejas 

deju zāle 

   

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Konsultācijas

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:50 - 15:40

307

Konsultācijas

Matemātika,

Fizika

P. Birjukovs

14:55 - 15:25

 

211.kab.

Konsultācijas

Angļu valoda

(J. Černakova)

14:10 - 14:55

304

 

10

15:40- 16:10

Futbols sp.zāle     Futbols sp.zāle        

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Pusdienas - 13:15

    23.01.2024

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка