6.A

Pārdaugava
atpakaļ

Atbildīga persona - J. Černišova - 208.kab.

2023.-2024.m.g.

 

6.A

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

 

1

8:15 - 8:55

   

sociālās zinības
un vēsture 

301

matemātika

208

teātra māksla

303

sociālās zinības
un vēsture 

301

2

9:00 - 9:40

matemātika

208

angļu valoda

305/304

latviešu valoda

205

mūzika

mūz.k.

sports

z

3

9:50 - 10:30

matemātika

208

matemātika

208

dizains un
tehnoloģijas 

001/004

sports

z

angļu valoda

305/304

4

10:45 - 11:25

dzimta valoda

204

latviešu valoda

205

vizuālā māksla

307

matemātika

208

latviešu valoda

205

5

11:40 - 12:20

Literatūra

205

dzimta valoda

204

dzimta valoda

204

latviešu valoda

205

literatūra

205

6

12:35 - 13:15

sports

z

dabas zinības

112

sociālās zinības
un vēsture 

301

dabas zinības

112

matemātika

208

7

13:25 - 14:05

datorika

401

 Klases stunda

208

baseins

13:40 - 14:20

 

Konsultācijas

Datorika,

Inženierzinības

P. Birjukovs

13:25 - 14:05

211.kab.

Konsultācijas

Angļu valoda

(J. Černakova)

13:25 - 14:10

304

 

Konsultācijas

Mūzika

(D. Logina)

13:25 - 14:15

mūz.kab.

Konsultācijas

Matemātika

(J. Černišova)

13:25 - 14:10

208

Konsultācijas

Matemātika

(J. Černišova)

13:25 - 14:10

208

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Jaunais ķīmiķis

T. Petrosjana

112

Jaunais ķīmiķis

T. Petrosjana

112

Konsultācijas

Latviešu valoda

un literatūra

I. Mūrniece

13:25 - 14:15

205. kab.
8

14:10 - 14:50

 

Erudīts

dzimta valoda

S. Hrapavicka

204

Konsultācijas

Matemātika,

Fizika

P. Birjukovs

14:10 - 15:25

211.kab.

Kokapstrādē

(V. Fiļins)

001

Jaunais fiziķis

APP

(P. Birjukovs)

211.kab

Konsultācijas

Sports

(V. Asrijancs)

14:10 - 15:10

sp.zāle

Konsultācijas

Dzimta valoda

(R. Vetruka)

14:05 - 14:20

303

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Konsultācijas

English

L. Renge

14:10 - 14:50

305

Konsultācijas

Dzains un
tehnoloģijas 

(L. Grišina)

14:10 - 14:40

004

Konsultācijas

Bioloģija,

Ķīmija

(T. Petrosjana)

14:10 - 14:50

112

Konsultācijas

Datorika,

Inženierzinības

(A. Stahovskis)

14:10 - 14:40

 401.kab.

 

Konsultācijas

Dzains un
tehnoloģijas 

(V. Fiļins)

14:10 - 14:30

003.kab.
 Konsultācijas

Matemātika

(J. Černišova)

14:10 - 14:55

208

Konsultācijas

Krievu valoda

(S. Hrapavicka)

(14:10 - 14:50)

 

204

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.
 Konsultācijas

Krievu valoda

(S. Hrapavicka)

(14:10 - 14:50)

204

Konsultācijas

Latviešu valoda

un literatūra

I. Mūrniece

14:10 - 14:50

205. kab.
9 14:55 - 15:35 Futbols sp.zāle

Konsultācijas

Matemātika,

Fizika

P. Birjukovs

14:55 - 15:25

211.kab.

Futbols sp.zāle

Sporta un

BALLES dejas 

deju zāle 

   

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Kokapstrādē

(V. Fiļins)

001

Konsultācijas

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:50 - 15:40

307

10

15:40- 16:10

Futbols sp.zāle     Futbols sp.zāle        

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Pusdienas - 11:25

    23.01.2024

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка