6.A

Pārdaugava
atpakaļ

Atbildīga persona - J. Černišova - 208.kab.

2023.-2024.m.g.

 

6.A

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

 

1

8:15 - 8:55

   

sociālās zinības
un vēsture 

301

matemātika

208

teātra māksla

303

sociālās zinības
un vēsture 

301

2

9:00 - 9:40

matemātika

208

angļu valoda

305/304

latviešu valoda

205

mūzika

mūz.k.

sports

z

3

9:50 - 10:30

matemātika

208

matemātika

208

dizains un
tehnoloģijas 

001/004

sports

z

angļu valoda

305/304

4

10:45 - 11:25

dzimta valoda

204

latviešu valoda

205

vizuālā māksla

307

matemātika

208

latviešu valoda

205

5

11:40 - 12:20

Literatūra

205

dzimta valoda

204

dzimta valoda

204

latviešu valoda

205

literatūra

205

6

12:35 - 13:15

sports

z

dabas zinības

112

sociālās zinības
un vēsture 

301

dabas zinības

112

matemātika

208

7

13:25 - 14:05

datorika

401

 Klases stunda

208

baseins

13:40 - 14:20

 

Jaunais fiziķis

APP

(P. Birjukovs)

 211.kab

Konsultācijas

Angļu valoda

(J. Černakova)

13:25 - 14:10

304

 

Konsultācijas

Matemātika

(J. Černišova)

13:25 - 14:10

208

Konsultācijas

Matemātika

(J. Černišova)

13:25 - 14:10

208    
       
8

14:10 - 14:50

 
Futbols sp.zāle

Jaunais matemātiķis

APP

(E. Larina)

210. kab.

Kokapstrādē

(V. Fiļins)

001

Jaunais fiziķis

APP

(P. Birjukovs)

211.kab

Konsultācijas

Sports

(V. Asrijancs)

14:10 - 15:10

sp.zāle

Konsultācijas

Dzimta valoda

(R. Vetruka)

14:05 - 14:20

303

Konsultācijas

English

L. Renge

14:10 - 14:50

305

Konsultācijas

Dzains un
tehnoloģijas 

(L. Grišina)

14:10 - 14:40

004

Konsultācijas

Datorika, Inženierzinības

(P. Birjukovs)

14:10 - 14:50

 401.kab

Konsultācijas

Angļu valoda

(J. Černakova)

14:10 - 14:55

 

304

Konsultācijas

Matemātika

(J. Černišova)

14:10 - 14:55

208

Konsultācijas

Krievu valoda

(S. Hrapavicka)

(14:10 - 14:50)

 

204

Konsultācijas

Krievu valoda

(S. Hrapavicka)

(14:10 - 14:50)

204
9 14:55 - 15:35 Futbols sp.zāle     Futbols sp.zāle

Sporta un

BALLES dejas 

deju zāle 

   

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Kokapstrādē

(V. Fiļins)

001

Konsultācijas

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:50 - 15:40

307

10

15:40- 16:10

Futbols sp.zāle     Futbols sp.zāle        

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Pusdienas - 11:25

    28.09.2023

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка