1.A

Pārdaugava
atpakaļ

Atbildīga persona - Olga Gubkina - 105.kab.

2023.-2024.m.g.

 

1.a

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

 

 

8:15 - 8:55

 Šaha klubs

 003

Erudīts

105

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle        

1

9:00 - 9:40

Sports

(+ R. Rutkovska - SP)

sp. zāle

Matemātika

105

Dabaszinības

105

Sports

sp. zāle

Dzimta valoda

105

2

9:50 - 10:30

Matemātika

105

Angļu valoda

304/305

Latviešu valoda
un literatūra

105/104

Matemātika

 

105

Latviešu valoda
un literatūra

105/104

3

10:45 - 11:25

Mūzika

muz. kab.

Latviešu valoda
un literatūra

105/104

Matemātika

105

Erudīts

105

Dizains un
tehnoloģijas 

105

4

11:40 - 12:20

Dabaszinības

105

 Klases stunda

 1.A

Dzimta valoda

105

Latviešu valoda
un literatūra

105/104

Dizains un
tehnoloģijas 

105

5

12:35 - 13:15

Vizuālā māksla

307

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Latviešu valoda
un literatūra

105/104

Latviešu valoda
un literatūra

105/104

Sociālās zinības

105

6

13:25 - 14:05

   

Konsultācijas

English

L. Renge

13:25 - 14:05

305

   

Konsultācijas

Mūzika

(D. Logina)

13:25 - 14:15

mūz.kab.

Konsultācijas

Matemātika,

Dzimta valoda,

Dabaszinības,

Sociālās zinības

(O. Gubkina)

13:25 - 14:20

105

Konsultācija

Sports

(A. Kudrjavcevs)

13:25 - 14:15

sp. zālē

Konsultācijas

Latviešu valoda
un literatūra

M.  Vīnholde

13:25 - 14:05

104

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Konsultācijas

Angļu valoda

(J. Černakova)

13:25 - 14:10

304

7

14:10 - 14:50

 

Konsultācijas

Angļu valoda

(J. Černakova)

14:10 - 14:55 

304

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.        

Keramika

(L. Bizūne)

307. kab.

Keramika

(L. Bizūne)

307. kab.

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

8

14:55 - 15:35

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Keramika

(L. Bizūne)

307. kab.

Keramika

(L. Bizūne)

307. kab.

Sporta un

BALLES dejas 

deju zāle    

Konsultācijas

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:50 - 15:40

307

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

9

15:40- 16:10

                   

Pagarinātās dienas grupas darba laiks

 

pirmdiena

otrdiena

trešdiena

ceturtdiena

piektdiena

kl.audz.

13:25 - 14:50

12:35 - 14:50

13:25 - 14:50

13:25 - 14:50

14:20 - 15:50

L. Kolesnik  - konf.z.

14:50 - 18:00

14:50 - 18:00

14:50 - 18:00

14:50 - 18:00

15:50 - 18:00

Pusdienas12:20

    25.01.2024

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка