1.B

Pārdaugava
atpakaļ

Atbildīga persona - Ludmila Ovsijenko - 101.kab.

2023.-2024.m.g.

 

1.b

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

 

 

8:15 - 8:55

 Šaha klubs

 003

Teātra studija  Performance

(L. Ovsijenko)

 aktu zāle

 Šaha klubs

 003

 Šaha klubs

 003

Teātra studija  Performance

(L. Ovsijenko)

 aktu zāle

Sporta un BALLES dejas

deju zāle

1

9:00 - 9:40

Dzimta valoda

(+ O. Tavkiņa - SP)

101

Latviešu valoda
un literatūra

(+ O. Tavkiņa - SP)

101/104

Dzimta valoda

(+ O. Tavkiņa - SP)

101

Latviešu valoda
un literatūra

(+ L. Grišina - PS)

101/104

Angļu valoda

304/305

2

9:50 - 10:30

Mūzika

muz. kab

Latviešu valoda
un literatūra

101/104

Matemātika

(+ O. Tavkiņa - SP)

101

Latviešu valoda
un literatūra

101/104

Matemātika

101

3

10:45 - 11:25

Matemātika

(+ O. Tavkiņa - SP)

101

dizains un
tehnoloģijas 

101

Latviešu valoda
un literatūra

101/104

Matemātika

101

Dabaszinības

101

4

11:40 - 12:20

Sports

sp. zāle

Vizuālā māksla

307

Latviešu valoda
un literatūra

101/104

Sociālās zinības

101

Sports

sp. zāle

5

12:35 - 13:15

Dabaszinības

101

Erudīts

101

 Klases stunda

 105

Dizains un
tehnoloģijas 

101

Erudīts

1.B

6

13:25 - 14:05

   

Konsultācijas

English

L. Renge

13:25 - 14:05

305

       

Konsultācijas

Matemātika,

Dzimta valoda,

Dabaszinības,

Sociālās zinības

(L. Ovsijenko

13:25 - 14:10

101

Konsultācijas

Latviešu valoda
un literatūra

(M. Vīnholde)

13:25 - 14:05

104    

Konsultācijas

Angļu valoda

(J. Černakova)

13:25 - 14:10

304

 

7

14:10 - 14:50

 

Konsultācijas

Angļu valoda

(J. Černakova)

14:10 - 14:55

304

Keramika

(L. Bizūne)

307. kab.

Keramika

(L. Bizūne)

307. kab.

       
8 14:55 - 15:35

Sporta un

BALLES dejas 

deju zāle 

Keramika

(L. Bizūne)

307. kab.

Keramika

(L. Bizūne)

307. kab.

Sporta un

BALLES dejas 

deju zāle 

   

Konsultācijas

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:50 - 15:40

307

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

9

15:40- 16:10

                   

Pagarinātās dienas grupas darba laiks

 

pirmdiena

otrdiena

trešdiena

ceturtdiena

piektdiena

kl.audz.

13:25 -15:10 13:25 -15:10 13:25 -15:10 13:25 -15:10 14:10 - 15:10

J. Chernousova  - konf.z.

15:30 - 18:00 15:30 - 18:00 15:30 - 18:00 15:05 - 18:00 15:00 - 18:00

Pusdienas - 12:20
 

    28.09.2023

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка