1.B

Pārdaugava
atpakaļ

Atbildīga persona - Diāna Urbane - 101.kab.

2023.-2024.m.g.

1.b

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

 

1

8:15 - 8:55

 Šaha klubs

 003

 Šaha klubs

 003

 Šaha klubs

 003

 Šaha klubs

 003

   

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle
2

9:00 - 9:40

Dzimta valoda

(O. Gubkina)

101

Latviešu valoda
un literatūra

101/104

Sports

sp. zāle

Dabaszinības

101

Angļu valoda

304/305

3

9:50 - 10:30

Mūzika

muz. kab.

Latviešu valoda
un literatūra

101/104

Matemātika

(O. Gubkina)

1.B

Latviešu valoda

101/104

Dzimta valoda

(O. Gubkina)

101

4

10:45 - 11:25

Matemātika

(O. Gubkina)

101

Matemātika

(O. Gubkina)

101

Latviešu valoda
un literatūra

101/104

Latviešu valoda

101/104

Dabaszinības

1.B

5

11:40 - 12:20

Sports

sp. zāle

Vizuālā māksla

307

Latviešu valoda
un literatūra

101/104

Matemātika

(O. Gubkina)

1.B

Dizains un
tehnoloģijas 

1.B

6

12:35 - 13:15

Sociālās zinības

 

101

Klases stunda 101

Erudīts

101

Erudīts

101

Dizains un
tehnoloģijas 

1.B

7

13:25 - 14:05

fak.   fak. 101

Jaunais

ķīmiķis

T. Petrosjana

112

Jaunais

ķīmiķis

T. Petrosjana

112

Konsultācijas

Matemātika,

Dzimta valoda,

Dabaszinības,

Sociālās zinības

13:25 - 14:10

101

Konsultācijas

English

L. Renge

13:25 - 14:05

305

Konsultācijas

Sports

(A. Kudrjavcevs)

13:25 - 14:15

sp. zālē

Konsultācijas

Latviešu valoda
un literatūra

(K. Bukaldere)

13:25 - 14:05

201.kab.

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Konsultācijas

Latviešu valoda
un literatūra

(M. Vīnholde)

13:25 - 14:05

104

Konsultācijas

Latviešu valoda
un literatūra

(K. Bukaldere)

13:25 - 14:05

201.kab.

Konsultācijas

Mūzika

(D. Logina)

13:25 - 14:15

mūz.kab.

Konsultācijas

Angļu valoda

(J. Černakova)

13:25 - 14:10

304

 
8

14:10 - 14:50

 

Konsultācijas

Angļu valoda

(J. Černakova)

14:10 - 14:55

304

Keramika

(L. Bizūne)

307. kab.

Keramika

(L. Bizūne)

307. kab.

       

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.
9 14:55 - 15:35

Sporta un

BALLES dejas 

deju zāle 

Keramika

(L. Bizūne)

307. kab.

Keramika

(L. Bizūne)

307. kab.

Sporta un

BALLES dejas 

deju zāle 

   

Konsultācijas

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:50 - 15:40

307

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

10

15:40- 16:10

                   

Pagarinātās dienas grupas darba laiks

 

pirmdiena

otrdiena

trešdiena

ceturtdiena

piektdiena

kl.audz.

13:25 - 14:30 12:35 - 14:30 13:25 - 14:30 13:25 - 14:30 13:25 - 14:30

L. Kolesnik  - konf.z.

14:30 - 18:00 14:30 - 18:00 14:30 - 18:00 14:30 - 18:00 14:30 - 18:00
Pusdienas - 12:20
 

    25.01.2024

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка