5.A

Pārdaugava
atpakaļ

Atbildīga persona - Vetruka Rēgina  - 303.kab.

2023.-2024.m.g.

5.A

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

 

1

8:15 - 8:55

   

Latviešu valoda

(+ S. Hrapavicka PS)

302

Latviešu valoda

(+ S. Hrapavicka PS)

302

Latviešu valoda

(+ S. Hrapavicka PS)

302

Latviešu valoda

(+ S. Hrapavicka PS)

302

2

9:00 - 9:40

Latviešu valoda

(+ S. Hrapavicka PS)

302

dizains un
tehnoloģijas 

001/004

Angļu valoda

305`

vizuālā māksla

307

literatūra

302

3

9:50 - 10:30

Angļu valoda

305

matemātika

210

matemātika

210

matemātika

210

datorika

401

4

10:45 - 11:25

Dzimta valoda

303

matemātika

210

dzimta valoda

303

sports

sp. zāle

sociālās zinības
un vēsture 

206

5

11:40 - 12:20

Sociālās zinības
un vēsture 

206

dabaszinības

104

sports

sp. zāle

sociālās zinības
un vēsture 

206

dabaszinības 

104

6

12:35 - 13:15

matemātika

210

Erudīts 303    

mūzika

mūz

sports

sp. zāle

7

13:25 - 14:05

mūzika

mūz

Jaunais

matemātiķis

APP

(E. Larina)

210. kab.

Baseins

13:40 - 14:20

 

   

 Klases stunda

303

Konsultācijas

English

L. Renge

13:25 - 14:05

305

Konsultācijas

Dabaszinības

13:25 - 13:45

5.A,

5.B,

5.C

   

Konsultācijas

Angļu valoda

(J. Černakova)

13:25 - 14:10

304

 

Konsultācijas

Dzimta valoda

(R. Vetruka)

13:25 - 14:20

303

Konsultācijas

Angļu valoda

(J. Černakova)

13:25 - 14:10

304

   
8

14:10 - 14:50

 

Konsultācijas

Matemātika,

Fizika

(E. Larina)

14:10 - 14:50

210. kab.

Jaunais

matemātiķis

APP

(E. Larina)

210. kab.

Konsultācijas

Matemātika,

Fizika

(E. Larina)

14:10 - 15:05

210. kab.

Jaunais fiziķis

APP

(P. Birjukovs)

211.kab

Konsultācijas

Sports

(V. Asrijancs)

14:10 - 15:10

sp.zāle

Futbols sp.zāle    

Konsultācijas

Dzains un
tehnoloģijas 

(L. Grišina)

14:10 - 14:40

004.kab.

Konsultācijas

Datorika, Inženierzinības

(P. Birjukovs)

14:10 - 14:50

 211.kab

 

Konsultācijas

Angļu valoda

(J. Černakova)

14:10 - 14:55 

304 

Kokapstrādē

(V. Fiļins)

001

9 14:55 - 15:35 Futbols sp.zāle     Futbols sp.zāle

Sporta un

BALLES dejas 

deju zāle 

   

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Kokapstrādē

(V. Fiļins)

001

Konsultācijas

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:50 - 15:40

307

10

15:40- 16:10

Futbols sp.zāle     Futbols sp.zāle        

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Pusdienas - 11:25

    28.09.2023

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка