5.A

Pārdaugava
atpakaļ

Atbildīga persona - Vetruka Rēgina  - 303.kab.

2023.-2024.m.g.

5.A

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

 

1

8:15 - 8:55

   

Latviešu valoda

302

Latviešu valoda

302

Latviešu valoda

302

Latviešu valoda

302

2

9:00 - 9:40

Latviešu valoda

302

dizains un
tehnoloģijas 

001/004

Angļu valoda

305`

vizuālā māksla

307

literatūra

302

3

9:50 - 10:30

Angļu valoda

305

matemātika

210

matemātika

210

matemātika

210

datorika

401

4

10:45 - 11:25

Dzimta valoda

303

matemātika

210

dzimta valoda

303

sports

sp. zāle

sociālās zinības
un vēsture 

206

5

11:40 - 12:20

Sociālās zinības
un vēsture 

206

dabaszinības

104

sports

sp. zāle

sociālās zinības
un vēsture 

(+SP T. Petrosjana)

206

dabaszinības 

104

6

12:35 - 13:15

matemātika

210

Erudīts 303    

mūzika

mūz

sports

sp. zāle

7

13:25 - 14:05

mūzika

mūz

Konsultācijas

English

L. Renge

13:25 - 14:05

305

Baseins

13:40 - 14:20

 

Konsultācijas

Mūzika

(D. Logina)

13:25 - 14:15

mūz.kab.

 Klases stunda

303

Konsultācijas

Dabaszinības

13:25 - 13:45

5.A,

5.B,

5.C

Jaunais ķīmiķis

T. Petrosjana

112

Jaunais ķīmiķis

T. Petrosjana

112

Konsultācijas

Dzimta valoda

(R. Vetruka)

13:25 - 14:20

303

Konsultācijas

Angļu valoda

(J. Černakova)

13:25 - 14:10

304

Konsultācijas

Datorika,

Inženierzinības

P. Birjukovs

13:25 - 14:05

211.kab.
8

14:10 - 14:50

 

Konsultācijas

Matemātika,

Fizika

(E. Larina)

14:10 - 14:50

210. kab.

Konsultācijas

Dzains un
tehnoloģijas 

(V. Fiļins)

14:10 - 14:30

003.kab.

Konsultācijas

Matemātika,

Fizika

(E. Larina)

14:10 - 15:05

210. kab.

Konsultācijas

Krievu valoda,

Latviešu valoda

un literatūra

(S. Hrapavicka)

(14:10 - 14:50)

 

204

Konsultācijas

Sports

(V. Asrijancs)

14:10 - 15:10

sp.zāle

Konsultācijas

Sociālās zinības
un vēsture 

A. Sokols

14:10 - 14:40

206

Konsultācijas

Matemātika,

Fizika

P. Birjukovs

14:10 - 15:25

211.kab.

Konsultācijas

Dzains un
tehnoloģijas 

(L. Grišina)

14:10 - 14:40

004.kab.

Konsultācijas

Angļu valoda

(J. Černakova)

14:10 - 14:55 

304 

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.
Futbols sp.zāle

Kokapstrādē

(V. Fiļins)

001

Konsultācijas

Datorika,

Inženierzinības

(A. Stahovskis)

14:10 - 14:40

 401.kab.

 

Jaunais ķīmiķis

T. Petrosjana

112
9 14:55 - 15:35 Futbols sp.zāle

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle Futbols sp.zāle

Sporta un

BALLES dejas 

deju zāle 

   

Sporta un

BALLES

dejas

deju zāle

Kokapstrādē

(V. Fiļins)

001

Konsultācijas

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:50 - 15:40

307

Konsultācijas

Krievu valoda,

Latviešu valoda

un literatūra

(S. Hrapavicka)

(14:55 - 15:35)

204
10

15:40- 16:10

Futbols sp.zāle     Futbols sp.zāle

Konsultācijas

Krievu valoda,

Latviešu valoda

un literatūra

(S. Hrapavicka)

(15:40 - 16:10)

204    

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Pusdienas - 11:25

    23.01.2024

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка