4.C

Pārdaugava
atpakaļ

Atbildīga persona -  Tatjana Molčanova  - 207.kab.

2023.-2024.m.g.

 

4.c

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

 

 

8:15 - 8:55

 Šaha klubs

 003

Erudīts

Dzimta valoda

207.kab.

T. Molčanova

4.C

 Šaha klubs

 003

Angļu valoda

Erudīts

2.gr.

I.  Pjankova

116.kab.

Erudīts

Dzimta valoda

207.kab.

T. Molčanova

4.C

1

9:00 - 9:40

Datorika

401

Dzimta valoda

207

Dizains un
tehnoloģijas 

001/004

Latviešu valoda

207

Vizuālā māksla

307

2

9:50 - 10:30

Latviešu valoda

207

Matemātika

207

Angļu valoda

207/305

Matemātika

207

Mūzika

muz. kab

3

10:45 - 11:25

Matemātika

207

Sports

(+ R. Rutkovska - SP)

sp. zāle

Latviešu valoda

207

Literatūra

207

dzimta valoda

207

4

11:40 - 12:20

Latviešu valoda

207

Dizains un
tehnoloģijas 

001/004

Latviešu valoda

207

Dabaszinības

207

Dabaszinības

207

5

12:35 - 13:15

Sports

(+ R. Rutkovska - SP)

sp. zāle

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Dzimta valoda

207

Matemātika

207

Matemātika

207

6

13:25 - 14:05

Sociālās zinības
un vēsture 

207

Konsultācijas

English

L. Renge

13:25 - 14:05

305

Mūzika

muz. kab

 Sports

 sp. zāle

   

Konsultācijas

Sports

(A. Kudrjavcevs)

13:25 - 14:15

sp.z. 

baseins

13:40 - 14:20

 

7

14:10 - 14:50

Konsultācijas

Latviešu valoda
un literatūra,

Angļu valoda

(I. Pjankova)

14:10 - 15:05

 

116. kab.

 

Konsultācijas

Datorika,

Inženierzinības

14:10 - 14:50

211.kab.

Klases stunda

207

Angļu valoda

Erudīts

1.gr.

L. Renge

 

305

Konsultācijas

Datorika,

Inženierzinības

(A. Stahovskis)

14:10 - 14:40

 401.kab.

 

Konsultācijas

Angļu valoda

(A. Sokols)

14:10 - 15:00

206

Konsultācijas

Matemātika,

Dzimta valoda,

Dabaszinības,

Sociālās zinības

(T. Molčanova)

13:25 - 14:20

207

 

Konsultācijas

Dzains un
tehnoloģijas 

(V. Fiļins)

14:10 - 14:30

003.kab.

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

8

14:55 - 15:35

Futbols

sp.zāle

Keramika

(L. Bizūne)

307. kab.

Keramika

(L. Bizūne)

307. kab.

Sporta un

BALLES dejas 

deju zāle 

   

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Futbols

sp.zāle

Konsultācijas

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:50 - 15:40

307

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Kokapstrādē

(V. Fiļins)

001

9

15:40- 16:10

Futbols

sp.zāle

   

Keramika

(L. Bizūne)

307. kab.

       

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Pusdienas - 11:25

    25.01.2024

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка