4.C

Pārdaugava
atpakaļ

Atbildīga persona -  Vaļejeva Jekaterina Nikolajevna  - 207.kab.

2023.-2024.m.g.

 

4.c

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

 

 

8:15 - 8:55

 Šaha klubs

 003

Erudīts

207

 Šaha klubs

 003

English

(L. Renge)

305

Erudīts

207

1

9:00 - 9:40

Datorika

401

Latviešu valoda

207

dizains un
tehnoloģijas 

001/004

Latviešu valoda

207

Latviešu valoda

207

2

9:50 - 10:30

Latviešu valoda

207

Sports

(+ R. Rutkovska - SP)

sp. zāle

angļu valoda

206/305

Matemātika

207

Matemātika

207

3

10:45 - 11:25

Matemātika

207

dzimta valoda

207

Matemātika

207

Mūzika

muz.kab

dzimta valoda

207

4

11:40 - 12:20

Matemātika

207

dizains un
tehnoloģijas 

001/004

Latviešu valoda

207

Literatūra

207

Sociālās zinības
un vēsture 

207

5

12:35 - 13:15

Sports

(+ R. Rutkovska - SP)

sp. zāle

 

 

Dabaszinības

207

Dabaszinības

207

Vizuālā māksla

307

6

13:25 - 14:05

 Konsultācijas

Matemātika,

Dzimta valoda,

Dabaszinības,

Sociālās zinības,

Latviešu valoda

(J. Vaļejeva)

13:25 - 14:20

 207

Konsultācijas

English

L. Renge

13:25 - 14:05

305

Mūzika

muz. kab

 Klases stunda

207

 Sports

 sp. zāle

   

baseins

13:40 - 14:20

 

7

14:10 - 14:50

Futbols sp.zāle

Jaunais matemātiķis

APP

(E. Larina)

210. kab.

Futbols

sp.zāle

Jaunais fiziķis

APP

(P. Birjukovs)

 211.kab

Konsultācijas

Datorika,

Inženierzinības

(P. Birjukovs)

14:10 - 14:50

 401.kab

 

Kokapstrādē

(V. Fiļins)

001

Konsultācijas

Dzains un
tehnoloģijas 

(L. Grišina)

14:10 - 14:40

004.kab.
8 14:55 - 15:35 Futbols sp.zāle

Keramika

(L. Bizūne)

307. kab.

Keramika

(L. Bizūne)

307. kab.

Sporta un

BALLES dejas 

deju zāle 

   

Futbols

sp.zāle

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Kokapstrādē

(V. Fiļins)

001
9

15:40- 16:10

Futbols sp.zāle    

Keramika

(L. Bizūne)

307. kab.

       

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Pusdienas - 11:25

    23.09.2023

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка