4.B

Pārdaugava
atpakaļ

Atbildīga persona - Nadežda Rutjana - 102.kab.

2023.-2024.m.g.

4.b

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

 

 

8:15 - 8:55

 Šaha klubs

 003

Erudīts

4.B

Erudīts

102

 Šaha klubs

 003

 

 

1

9:00 - 9:40

Angļu valoda

206/305

Latviešu valoda

102

Latviešu valoda

102

Latviešu valoda

102

Dzimta valoda

102

2

9:50 - 10:30

Dzimta valoda

102

Literatūra

102

Latviešu valoda

102

Latviešu valoda

102

Matemātika

102

3

10:45 - 11:25

Matemātika

102

Dzains un
tehnoloģijas 

001/004

Matemātika

102

Matemātika

(+ Ž. Lukašova - SP)

102

Matemātika

(+ Ž. Lukašova - SP)

102

4

11:40 - 12:20

Dabaszinības

102

Sociālās zinības
un vēsture 

102

Dzains un
tehnoloģijas 

001/004

Mūzika

muz. kab

Datorika

401

5

12:35 - 13:15

Mūzika

muz. kab

 PDG

 

Dabaszinības

102

Sports

sp. zāle

Sports

sp. zāle

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

6

13:25 - 14:05

Sports

sp. zāle

Konsultācijas

English

L. Renge

13:25 - 14:05

305

Vizuālā māksla

307

English 

(L. Renge)

305

 Klases stunda

102

baseins

13:40 - 14:20

 

English 

(A. Sokols)

206

7

14:10 - 14:50

Futbols sp.zāle

Konsultācijas

Datorika,

Inženierzinības

14:10 - 14:50

211.kab.

Futbols

sp.zāle

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Konsultācijas

Datorika,

Inženierzinības

(A. Stahovskis)

14:10 - 14:40

 401.kab.

 

Kokapstrādē

(V. Fiļins)

001

Konsultācijas

Matemātika,

Dzimta valoda,

Dabaszinības,

Sociālās zinības

(N. Rutjana)

14:10 -15:10

102

Konsultācijas

Sports

(A. Kudrjavcevs)

14:05 - 14:15

sp.z. 

Keramika

(L. Bizūne)

307. kab.

Konsultācijas

Angļu valoda

(A. Sokols)

14:10 - 15:00

206

Konsultācijas

Dzains un
tehnoloģijas 

(L. Grišina)

14:10 - 14:40

004.kab.

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Konsultācijas

Dzains un
tehnoloģijas 

(V. Fiļins)

14:10 - 14:30

003.kab.

Jaunais ķīmiķis

T. Petrosjana

112. kab.

8 14:55 - 15:35 Futbols sp.zāle

Keramika

(L. Bizūne)

307. kab.

Futbols

sp.zāle

Sporta un

BALLES dejas 

deju zāle 

   

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Kokapstrādē

(V. Fiļins)

001

Konsultācijas

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:50 - 15:40

307

9

15:40- 16:10

       

Keramika

(L. Bizūne)

307. kab.

       

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Pusdienas - 11:25

Pagarinātās dienas grupas darba laiks

 

pirmdiena

otrdiena

trešdiena

ceturtdiena

piektdiena

kl.audz.

  12:35 - 13:35      

    25.01.2024

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка