Izglītības programmas

Pārdaugava
atpakaļ

Izgl.pro21011121
Izgl.pro21015321

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas

Izglītības programmas

 

 

 

Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma 21011121
Speciālās pamatzglītības mazākumtautību  programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem programma 21015321
     
     

 

 

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ