Ēdināšanas pakalpojumos

Pārdaugava
atpakaļ

 

INSTRUKCIJAS

RĪGAS PĀRDAUGAVAS PAMATSKOLA

Izmaiņas ēdināšanas pakalpojumos 2020


Informēju, ka Veselības ministrijas gatavo Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumos Nr. 172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”, kas paredz:
Noteikumu projekts paredz, ka, lai nodrošinātu epidemioloģiskās drošības pamatprincipus saistībā ar Covid-19 ierobežošanu, līdz 2020.gada 31.decembrim vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs ir pieļaujama kompleksajās pusdienās iekļauto ēdiena skaita samazinājums, nodrošinot tikai pamatēdienu, saglabājot kompleksajām pusdienām noteiktās enerģētiskās vērtības un uzturvielu normas.

 

Pēdējas izmajņas   26.04.2021

  Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ