Maskas 2020

Pārdaugava
atpakaļ

Art-st.10.09.2021Izstāde 2021

 

 

 

Oktobris 2020

 

MAkslas izstāde

Tēma: MAskas un tradīcijas

Atb. persona: Liena Bizūne

Dalībnieki: 4.B kl. skolēni

 

 

KERAMIKAS studija un 4b klase rāda


Šodien, uzvelkot masku, mēs pasargājam sevi un apkārtējos. Tā palīdz izveidot robežu starp cilvēku pasauli un bīstamo baktēriju un vīrusu pasauli.

Vēsturiskajā perspektīvā maska vienmēr ir kaut kas vairāk nekā tikai priekšmets, kas aizsedz seju.

Saskaņā ar tradicionālo pasaules redzējumu, uzvelkot masku, cilvēks bieži vien ne tikai mainīja savu ārējo izskatu, bet arī pārvērtās tajā personāžā, kuru tēloja.


Izstāde “Maskas: tradīciju šķautnes” atklāj dažādas ceremoniju rotāšanās puses Eirāzijas tautu kultūrā.

Apmeklētāji varēs iepazīties arslāvu, somu-ugru un baltu saulgriežu un masļeņicas tradīcijām, Kaukāza tautu arāju un siena vācēju svētkiem, Sibīrijas tautu lāču svētkiem, uzzināt par masku lomu budistu mistērijā Cam un šamaņu rituālos.
Biedējošas vai smieklīgas, ceremoniju dalībnieku vai profesionālu meistaru radītas, saistītas ar mitoloģijas tēliem vai tautas drāmu - maskas ir neapšaubāmi viens no interesantākajiem tradicionālās kultūras priekšmetiem.

Daudzi eksponāti ir unikāli izstrādājumi, kas ilustrē senu rituālu saikni ar mūsdienu svētku tradīcijām.
 


 

 

Студия КЕРАМИКИ И 4.B представляет

 

Сегодня, надевая маску, мы защищаем себя и окружающих. Она помогает выстроить границу между миром людей и опасным миром бактерий и вирусов. В исторической перспективе маска всегда нечто большее, чем просто предмет, закрывающий лицо. Согласно традиционному мировоззрению, надевая личину, человек зачастую не просто изменял свою внешность, но и перевоплощался в того персонажа, которого изображал.

Выставка «Маски: грани традиции» раскрывает разные стороны обрядового ряжения в культуре народов Евразии. Посетители смогут познакомиться со святочными и масленичными традициями у славян, финно-угров и балтов, праздниками пахарей и сенокоса у народов Кавказа, медвежьим праздником у народов Сибири, узнать о роли масок в буддийской мистерии Цам и шаманских практиках.

Страшные или смешные, созданные участниками обряда или профессиональными мастерами, связанные с мифологическими представлениями или народной драмой – маски – несомненно, один из интереснейших предметов традиционной культуры. Многие из экспонатов являются уникальными изделиями, которые иллюстрируют связь древних обрядов с современными праздничными традициями.

 

 

    19.09.2021

  Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ