Vecāku sapulces skolā

Pārdaugava
atpakaļ

 

 

 

Septembris 2020

 

Skolā notiek vecāku sanāksmes


Skolas direktore Irēna Šinkareva un direktores vietniece Tatjana Moisejeva tiekas ar vecākiem.

Galvenie sanāksmju uzdevumi ir informēt vecākus par jauno kārtību skolas darba organizēšanā, vērtēšana sistēmu, projektiem un reformas ieviešanu.

Pedagogi atbild uz jautājumiem, pēc tam vecāki paliek ar saviem klases audzinātājiem.

gadsimtā skolotāji ne tikai nodarbībās ir mainījuši mijiedarbības formas ar skolēniem, bet arī sanāksmēs tiek izmantotas neformālas metodikas.

Piemēram, Nellija Podskočija sanāksmē vecākiem piedāvāja iepazīties ar art-terapijas (mākslas terapijas) paņēmieniem.

 

   
 

    26.04.2021

  Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ