Dabaszinības st.

Pārdaugava
atpakaļ

 

 

 21.09.2020

Atklata Dabaszinību stunda

Tēma: Augu vairošanās un barošanās.
 

Skolotāja -  Liene Grišina

Dalībnijeki: 4.klases skolēni

 

Dabaszinības 4. klašu skolēniem - tie ir eksperimenti un pētījumi.

Skolotāja Liene Grišina tradicionāli rudenī apmāca bērnus ievadot viņus dzīvās dabas atmosfērā.

Skolas laukums ir ļoti piemērots koku un krūmu izpētei. Interaktīvā spēle koku noteikšanā. Koku lapu un vainagu salīdzināšana, debess pušu izpēte - tā ir mūsdienīga mācību stunda.

 

 

 

    26.04.2021

  Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ