Rundāle 2020 6.B

Pārdaugava
atpakaļ

Aktivitāte

 

 

 

 

28.09.2020

 Republikas projekts "Latvijas skolas soma"

 

rundāles pils

Mācies muzejā

 

Atb. persona - Reģina Vetruka

Dalībnijeki: 6.B klases skolēni

 

Republikas projekta “Latvijas Skolas soma” ietvaros  Reģina Vetruka vadībā 6.B klases skolēni apmeklēja Rundāles pili, kurā piedalījās interaktīvā spēlē.

Brauciena laikā profesionāls gids Anatolijs Sokols novadīja ekskursiju un pastāstīja ne tikai par pils vēsturi, bet arī par hercogu Bīronu, dabu un arhitektūru.
Līdz brīvdienām skolēniem tiks piedāvāts interaktīvs tests, kas norisināsies informātikas kabinetā.
Interaktīvā programma "Rundāles pils" MoisPro 2019.
Pirms brauciena skolēni saņēma saiti uz dokumentālu sižetu, kurā bijušais Muzeja direktors pastāstīja par Rundāles pili.

 

Orientēšanās spēle muzejā


Spēle rosina izstaigāt pils muzeja ekspozīciju un pievērst uzmanību detaļām.

Cik pakāpienu ir Rundāles pils parādes kāpnēm?

Kurā no pils lustrām ir atrodams “apgrieztais” piecinieks?

Spēles spēlēšanai ir nepieciešams rakstāmais.

 

Vēsture Pils vēsture

Rundāles nosaukums veidojies no vāciskā vietvārda Ruhenthal (Miera ieleja). 16. gs. celtā Rundāles pils atradās dīķa ziemeļu pusē. Frančesko Rastrelli projektā tā redzama kā neliels kvadrāta formas laukums ar torņiem stūros. Rundāles muiža izveidota jau 15. gs. beigās, un no 1505. gada līdz 1681. gadam piederējusi Grothusu dzimtai. Vecā pils minēta 1555. gada Livonijas piļu sarakstā. Tās teritorijā atrastie fasādes apdares priekšmeti – čuguna lējuma fragments un akmenī kalti ģerboņu fragmenti – datējami ar 17. gs. vidu. 1735. gadā Ernsts Johans Bīrons nopirka Rundāles īpašumu par 42 000 dālderu. Veco pili nojauca, lai akmeņus, ķieģeļus un pat javu lietotu jaunās pils celtniecībā.

Hercogs Ernsts Johans nomira 1772. gadā. Pili mantoja atraitne hercogiene Benigna Gotlība. Viņas laikā ap pili iekopa augļu dārzus. Hercogs Pēteris Rundālē ieradās reti, jo galvenokārt dzīvoja Vircavas pilī pie Jelgavas.

1795. gadā Kurzemes-Zemgales hercogiste tika pievienota Krievijas impērijai, un hercogam Pēterim bija jāatsakās no troņa. Krievijas ķeizariene Katrīna II Rundāles muižu uzdāvināja grāfam Valerjanam Zubovam, kurš nomira jau 1804. gadā. Rundāle nonāca viņa brāļa kņaza Platona Zubova, Katrīnas II pēdējā favorīta, īpašumā. Zubovu laikā pili apmēbelēja no jauna, taču ēku saglabāja bez pārveidojumiem. Vienīgi centrālajām korpusam piebūvēja ieejas portikus un telpās iebūvēja vairākus kamīnus. 1812. gadā, franču-krievu kara laikā, pili izdemolēja – izsita spoguļus, noplēsa zīda tapetes, iznīcināja Katrīnas II dāvināto bibliotēku. Platons Zubovs nomira Rundāles pilī 1822. gada 7. aprīlī. Viņa atraitne apprecēja grāfu Andreju Šuvalovu.

Šuvalovu ģimenei Rundāles muiža piederēja līdz Latvijas Republikas agrārajai reformai 1920. gadā. Šuvalovi pilī uzturējās reti, izņemot laiku no 1864. līdz 1866. gadam, kad grāfs Pjotrs Šuvalovs bija Baltijas ģenerālgubernators un Rundāles pils bija viņa oficiālā vasaras rezidence. Notika neveiksmīgs pils telpu remonts, toties 19. gs. 80. gados tika veikta rūpīga interjeru apdares atjaunošana. 19. gs. beigās daļu pils iekārtu un mākslas darbu aizveda uz Sanktpēterburgu.
No 1915. līdz 1918. gadam pilī bija ierīkota Vācijas armijas komandantūra un hospitālis. 1919. gadā pili izdemolēja Bermonta-Avalova armijas karavīri.
1923. gadā pilī notika remonts, daļā telpu iekārtoja Rundāles pagasta pamatskolu. 1924. gadā pili nodeva Latvijas Kara invalīdu savienībai, bet 1933. gadā to pārņēma Pieminekļu valde. Sākās ēkas atjaunošana un dažu telpu restaurācija. Rietumu korpusu izbūvēja pamatskolas vajadzībām. 1938. gadā pili pārņēma Valsts vēsturiskais muzejs, kas iecerēja tajā izveidot baznīcu mākslas un dekoratīvās mākslas muzeju. Pils bija atvērta apmeklētājiem arī Otrā pasaules kara laikā. 1945. gadā pils zālēs ierīkoja labības glabātuvi, pēc tam to apmeklētājiem slēdza.

1963. gadā daļu pils nodeva Bauskas novadpētniecības un mākslas muzejam. 1972. gadā izveidoja patstāvīgu Rundāles pils muzeju, kura galvenais uzdevums bija pils ansambļa atjaunošana, orientējoties uz pils stāvokli 18. gs. otrajā pusē. Pirmās restaurētās telpas austrumu korpusā atvēra apskatei 1981. gadā. Pakāpeniski tām pievienojās aizvien jauni interjeri. Pils restaurācija pabeigta 2014. gadā.Būvvēsture
1735. gada 26. jūnijā grāfs Ernsts Johans Bīrons nopirka Rundāles muižu. Augustā Kurzemē ieradās Krievijas galma arhitekts Frančesko Rastrelli. No septembra līdz decembrim tika slēgti līgumi ar namdariem, mūrniekiem, ķieģeļu dedzinātājiem, būvmateriālu piegādātājiem, podniekiem, krāšņu meistariem. 1736. gada janvārī bija gatavs būvprojekts. Astoņas projekta lapas atrodas grafikas krājumā “Albertina” Vīnē: situācijas plāns, divi stāvu plāni, četru fasāžu un pils baznīcas altāra mets.

PIRMAIS BŪVPERIODS (1736-1740)
1736. gada 24. maijā ielikts pils pamatakmens, 6. jūlijā pabeigta pamatu būve. 13. oktobrī centrālais korpuss bija uzbūvēts līdz otrā stāva palodzei. Jūnijā pabeigta 12 ķieģeļu cepļu un 12 ķieģeļu noliktavu celtniecība. Pilī strādāja 268 mūrnieki, bet Rastrelli pieprasīja 500 cilvēku. 1. novembrī darbus pārtrauca sala dēļ.
1737. gadā būvdarbi turpinājās no 12. aprīļa. 28. maijā pabeigts centrālais korpuss, 18. jūnijā sāka likt pārsegumu sānu korpusiem, jūnija beigās bija pabeigta centrālā korpusa jumta konstrukcija. Kad 10. oktobrī darbus pārtrauca, bija apjumts viens sānu korpuss, otru sedza pagaidu jumts, bija gatavi staļļu pamati. Mūrēšanas darbus pabeidza 1. oktobrī. Apdares materiālus izgatavoja Pēterburgas Ķeizariskās celtniecības kancelejas galdniekmeistari un kokgriezējs A. Kamajevs, Ņevas ķieģeļu rūpnīcas podniekmeistars I. Ušakovs ar brigādi un gleznotājiem I. Mizinovu, I. Piluginu un I. Jevdokimovu. Vircavā strādāja austriešu podnieki. Kad Bīronu ievēlēja par hercogu, viņš pievērsās iecerētajai Jelgavas pilij un Rundāles būvi lika vienkāršot.

1738. gadā sākās Jelgavas pils celtniecība, darbu apjoms Rundālē saruka. Uz Jelgavu pārveda daļu izgatavoto detaļu. Lēnāk, tomēr darbi Rundālē turpinājās – mūrēja skursteņus un telpu velves, beidza apjumšanu, telpās ieklāja dēļu griestus. Galdniekmeistars Egers pabeidza ozolkoka paneļus 33 telpām un 13 ozolkoka parketus. Septembrī namdari ķērās pie ārējām kāpnēm. Sāka vārtu torņa būvi.


Rastrelli projekts. pils ziemeļu fasāde ar vārtu torni
1739. gadā telpās sākās apmešanas darbi, bet hercogs lika samazināt apmetēju skaitu un darbus vienkāršot. Stuka dekorus izgatavoja vienīgi parādes kāpņutelpām un zālēm, citas telpas palika ar gludiem griestiem. Rundālē strādāja tikai desmit amatnieku. 1. februārī pēc Krievijas ķeizarienes Annas Joanovnas pavēles uz Kurzemi nosūtīja visus Pēterburgas celtniecības kancelejas mūrniekus. Uz galveno rezidenci Jelgavā pārveda Rundālei iecerētās detaļas – kokgriezumu durvis, paneļus, parketus, austriešu podnieku darinātās krāsnis, Bartolomeo Tarsias uz audekla gleznotos plafonus un fasādes rotājumus no čuguna, kas joprojām redzami Jelgavas pils fasādē. Rastrelli būvdarbu vadīšanā palīdzēja N. Vasiļjevs. Par finansēm un organizēšanu bija atbildīgs Krievijas galma kambarkungs Ernsts Johans fon Butlars, kurš sūtīja uz Pēterburgu atskaites par darbu gaitu.


Čuguna fasādes rotājumi
1740. gadā uz Jelgavu pārveda pils baznīcas kokgriezuma altāri. Domājams, telpu apdari pilī pabeidza, taču nepielika visus sienu paneļus. Arī daļa krāšņu neuzmūrēja, jo daudz materiālu atradās noliktavās.
Darbus pārtrauca pēc 20. novembra galma apvērsuma Krievijā un hercoga Ernsta Johana apcietināšanas un izsūtīšanas. Sagatavotos apdares materiālus un būvdetaļas aizveda uz Pēterburgu, izlauza daļu iebūvēto detaļu – durvis, sienu paneļus, parketus.
Pils būvdarbos kopumā bija nodarbināti vairāk nekā tūkstoš dažādu profesiju amatnieku un strādnieku.

OTRAIS BŪVPERIODS (1764-1768)
1762. gadā Ernstu Johanu Bīronu apžēloja. 1763. gada janvārī viņš atgriezās Kurzemē.
1764. gada janvārī par hercoga galma arhitektu kļuva Johans Gotfrīds Zeidels. Augustā hercoga dienestā atgriezās Rastrelli, lai ieņemtu hercoga būvju virsintendanta amatu. Viņš sakārtoja savus būvprojektus un veica vispārīgu hercoga būvdarbu uzraudzību.
Tika nojaukts nepabeigtais vārtu tornis un sākta staļļu celtniecība. Latviešu galdnieki un namdari no hercoga domēņu muižām tika sūtīti uz Rundāli līdz pat 1768. gadam. 1765. gadā pilī strādājis galdnieks Blanks, tēlnieks Zībenbrods, atslēdznieks Šreibfogels, zeltītājs Johans Endress, podnieks Šēfers, galdnieks Ekhofs, atslēdznieks Horstmanis un kapara kalējs Mēmels.
1766. gadā par galma arhitektu kļuva dānis Severīns Jensens. Viņa stils konstatējams vārtu stabu veidojumā un puslokā izvietotajās staļļu ēkās, kas atšķiras no Rastrelli projektētā taisnstūra plānojuma. Pils ziemeļu fasādes loga atslēgas akmenī redzams datējums – 1766. gada 16. maijs.


Fasādes loga atslēgas akmens ar datējumu
1768. gadā uzmūrēti vārti un uzstādīti kalumi.
Pils interjeru plānojums tika nedaudz mainīts. Apvienojot piecas mazākas telpas, izveidoja Lielo galeriju, pils baznīcas vietā tapa Baltā zāle. No pirmā būvperioda interjeriem saglabātas abas parādes kāpnes, Mazā galerija, pirmā stāva vestibils un galerijas.
Interjeru dekoratīvo apdari stukā no 1765. līdz 1768. gadam veica Berlīnes tēlnieks un stuka marmora meistars Johans Mihaels Grafs ar brigādi – brāli Jozefu un palīgiem Baumani un Lancu. Divdesmit septiņās telpās izveidoti tēlnieciski dekori, divās hercoga apartamentu telpās un zālē – mākslīgā marmora paneļi. Pirmie darbi notika centrālajā korpusā. 1767. gadā pabeigta hercoga ēdamzāle un Zelta zāles marmora panno, kur datējums iegravēts durvju apmalē. 1768. gada jūlijā Grafs saņēma naudu par pēdējiem darbiem – Balto zāli, Ovālo kabinetu, hercogienes buduāru un 22 kāpņu margu vāzēm.
Griestu gleznojumu autori ir Frančesko Martīni un Karlo Cuki – itāļu gleznotāji no Pēterburgas. Abi strādāja no 1766. gada augusta, bet no 1768. gada marta dokumentos minēts tikai Martīni. Pēdējo algu viņš saņēma 1769. gada martā. Astoņās telpās apgleznoti griesti, divās telpās – arī sienas. Viens griestu gleznojums gājis bojā. Vēlāk aizkrāsotie sienu gleznojumi atsegti Lielajā galerijā un hercoga otrajā rakstāmkabinetā.
Hercogs ieradās Rundāles pilī 1767. gada aprīlī un ar pārtraukumiem te uzturējās līdz decembrim, kaut apdares darbi vēl turpinājās. Arī 1768. gadā pils bija apdzīvota. Pēdējie darbi veikti 1770. gadā, kad J. M. Grafa zellis ielika spoguļus Baltajā zālē.


История  Рундале начинается с 1457 года.

Рундальский дворец – некогда летняя резиденция курляндского  герцога Эрнста Иоганна Бирона, творение русского придворного архитектора итальянского происхождения Франческо Барталомео Растрелли.

Дворец расположен на юге Латвии посреди плодородной Земгальской  равнины.

В наши дни - это выдающийся исторический памятник архитектуры Латвии.

Магистр Ливонского ордена  Бауского округа передал в ленное владение – Христофу  Фогелеру и Арнту Виндхофелю  обширный земельный надел. Ранее этот неухоженный участок земли входил в приграничные с Литвой владения Ливонского ордена, и только с постройкой Бауского замка в середине XV века началось его обустройство и передача в ленное пользование орденским вассалам.

1505 год – впервые Рундале (нем. Рухенталь) упоминается в документах.  Имение переходит в ленное владение рода фон Гроттхусов.

На берегу речки Ислице Гроттхусы возвели небольшой замок, который находился в 200 метрах к северо-востоку от нынешнего дворца.

По распоряжению Растрелли родовая резиденция Гроттхусов была разобрана, и лишь два выбитых в камне рельефных герба напоминают сегодня о ней.

Из-за многочисленных долгов имение Гроттхусов в 1681 году было продано, а 26 июня 1735 года его приобрел граф Эрнст Иоганн Бирон.

ЭРНСТ ИОГАНН БИРОН

Имя Бирона известно не только Латвии, но и за её пределами: Россия, Европа. Оно неразрывно связано с 10-летним периодом правления русской императрицы Анны Иоанновны (1730-1740).

Всесильный фаворит Анны Иоанновны родился в семье небогатого курляндского дворянина, а свою карьеру начал в Елгаве при дворе герцогини Анны - вдовы курляндского герцога Фридриха Вильгельма, племянницы Петра Великого. По восшествии своей покровительницы на Российский престол в 1730 году он был удостоен титула графа и должности обер-камергера, после чего приступил к осуществлению своих планов.

После смерти последнего представителя династии Кеттлеров, престарелого бездетного герцога Фердинанда, освобождался курляндский трон. Формальный сюзерен Курляндии польский король Август III поддерживал кандидатуру Бирона, в свою очередь поддержка со стороны курляндского дворянства была обеспечена денежными обещаниями.

После смерти герцога Фердинанда в мае 1737 года на конференции курляндского рыцарства Эрнст Иоганн Бирон был избран курляндским герцогом. Задолго до этого в Рундале развернулось грандиозное строительство по возведению летней резиденции Эрнста Иоганна.

В августе 1735 года в Рундале впервые появился архитектор Растрелли. Итальянец по происхождению, будучи 16-летним подростком, он в 1716 году вместе с отцом Карлом Растрелли прибыл в Россию из Франции и с юных лет начал трудиться в Петербурге по проектированию и надзору за строительными работами. Одаренный талантом и огромной творческой фантазией, молодой зодчий вскоре возглавил строительство Петербурга. Срочный заказ от фаворита императрицы застал Растрелли в то время, когда он трудился над возведением главной резиденции Анны Иоанновны - Зимнего дворца.

В Рундале Растрелли столкнулся с множеством непредвиденных трудностей. Здесь не было ни строительных материалов, ни рабочей силы, ни дорог

Только благодаря своим неимоверным  организаторским способностям архитектор смог добыть все необходимое, чтобы начать грандиозное строительство.

На месте были успешно использованы месторождения высококачественной глины и построены 12 печей для обжига кирпича, а также печи для обжига извести. Для поставки бревен и дров были заключены договоры с местными помещиками. В  фундаменте постройки использовали камни разобранного старого замка фон Гроттхусов.

Основной состав рабочей силы, за исключением некоторых мастеров и  надзирателей, транспортных рабочих  прибыл из России. К концу 1735 года в Рундале находилось уже более тысячи строителей. Были задействованы также солдаты Российской армии.   Об объеме  работ можно судить по смете, составленной  Растрелли: чтобы перевезти 3 миллиона  кирпичей,  600 кубометров гравия, 16 тысяч  бочек извести, 12 000 бревен, 15 тысяч досок и 155 кубометров дров, каждый день были необходимы 433 повозки. На самом деле объем работ был еще больше.

 Обременённый неимоверными производственными заботами, Растрелли все же выкроил время для создания проектов нового дворца.

В собрании музея графики «Албертина», в Вене, хранятся восемь проектных листов Рундальского дворца, составленных уже в январе 1736 года.

В основе проекта, отражающего размах парадной резиденции правителя, использована идея Версаля. Дворец расположен на двухкилометровой оси симметрии, берущей начало с подъездного пути и завершающейся главной аллеей парка.

Здание дворца представляет собой замкнутый четырехугольник, к которому с севера примыкает приблизительно таких же размеров блок конюшенных корпусов.

Над въездными воротами спроектирована высокая трехъярусная башня, вторая - поменьше - предусмотрена над воротами конюшен.

Фасады дворца украшены рельефным декором, на фронтонах и над карнизом расположены скульптуры. В середине центрального корпуса, по версальскому образцу, Растрелли помещает парадную спальню, а в восточном корпусе - большой зал и дворцовую церковь.

24 мая 1736 года во время торжественной церемонии был установлен закладной камень в фундаменте будущего дворца. Под алтарем будущей дворцовой церкви была замурована серебряная пластина с выгравированным по рисунку Растрелли гербом и текстом посвящения.

Строительство дворца шло стремительными темпами, и в течение следующего года уже были возведены стены.

В 1737 году начали покрывать крышу лужёной жестью, одновременно с этим производилось все необходимое для помещений дворца: двери, окна, паркет, печи.

14 июня 1738 года в столице герцогства - Елгаве был заложен первый камень в фундамент нового дворца, также спроектированного Растрелли. Одновременное возведение двух грандиозных построек снизило темпы строительства в Рундале, однако работы по внутренней отделке продвигались успешно.

В соседнем поместье Свитене была построена большая столярная мастерская.

Расписанные кобальтом изразцовые печи изготовляли русские мастера под руководством Ивана Ушакова.

Нарядные  печи с позолотой создавались в Вирцаве австрийскими мастерами.

Стюковым лепным декором стен и потолков занималась бригада петербургских ремесленников, возглавляемая Петром Ефремовым.

Расписанные на холсте плафоны для потолков созданы в Петербурге Бартоломео Тарсиа.

Из далекой Тулы привезли чугунные литые украшения для фасадов.

Одновременно с дворцом создавался парк, где среди строительного хаоса начали прорисовываться аллеи его регулярной части, окаймленной прорытым каналом.

Осенью 1739 года садовых дел мастер Кристофер Вейланд докладывал в Санкт-Петербург, что в парке посажено:

32 818 молодых лип, 500 каштанов, 188 дубков.


На территории Рундальской стройки образовался целый рабочий посёлок с небольшой деревянной церковью. Там же жил и руководитель всех строительных работ Растрелли, отсылавший каждые две недели подробные отчёты в Петербург своему патрону Эрнсту Иоганну Бирону. Однако, последний всё больше уделял внимания Елгавскому дворцу.

Так, в 1739 году герцог повелел упростить лепную отделку помещений, и Растрелли, почувствовав такой поворот событий, сам принял решение отправить в Елгаву предназначенные для Рундале живописные  плафонов и  потолков и  чугунные украшения фасадов.

Летом 1740 года герцог распорядился ликвидировать незаконченную церковь, а алтарь перенести в Елгаву.

Радикальные перемены  в судьбу Курляндии и Рундальского дворца внёс 1740 год. В октябре скончалась Анна Иоанновна, оставив Эрнста Иоганна Бирона регентом Российской империи при годовалом наследнике престола Иоанне Антоновиче. Однако правлениеБирона  продолжалось всего 22 дня.

20 ноября  1740 года он был арестован и приговорён судом к казни, но новая правительница России – мать малолетнего наследника Анна Леопольдовна заменила смертную казнь пожизненной ссылкой.

Весь период правления Елизаветы Петровны он провел сначала в Сибири, а затем в Ярославле.

После ареста герцога строительство его дворцов было остановлено. Находящиеся на складах строительные материалы, а также многие уже встроенные элементы отделки - паркет, стенные панели, двери - были демонтированы и отправлены в Петербург. Дворцы и другие владения Бирона, на которые был наложен секвестр, охраняли солдаты русской армии. Незаконченные постройки были брошены на произвол судьбы, необходимый ремонт делался лишь в случае ущерба, нанесенного природной стихией.

Следующим поворотом в судьбе Эрнста Иоганна Бирона и всей Курляндии стал 1762 год. В начале года скончалась императрица Елизавета Петровна. Новый правитель Петр III возвратил Бирону его титулы, однако курляндские земли надеялся передать своему дяде -Шлезвиг-Гольштейнскому герцогу Людвигу Георгу. Эти планы разрушила Екатерина II, которая взошла на русский престол в июле 1762 года. Руководствуясь политическими соображениями, она выразила желание вернуть в Курляндию герцога Эрнста Иоганна.

В январе 1763 года он прибыл в Елгаву и после недолгой политической борьбы с саксонским принцем Карлом, избранным на курляндский трон во время его ссылки, начал второй период правления герцогством. Более затяжной была борьба иного плана - глубокие разногласия между герцогом и курляндским дворянством, доставшиеся в наследство его сыну Петру, стали причиной потери Курляндией независимости в 1795 году.

В 1764 году Растрелли вновь прибыл в Курляндию и взялся за перестройку Рундальского дворца, пребывавшего к тому времени в бедственном состоянии. Была разобрана надвратная башня и построены новые ворота, увенчанные фигурами львов и декоративными вазами. Дворцовые конюшни также приняли иную конфигурацию. В восстановлении дворца Растрелли помогал придворный архитектор герцога Северин Енсен.

Наиболее основательной переделке подверглись внутренние помещения дворца, отделка которых сильно обветшала и выглядела устаревшей. К тому же, принятое когда-то герцогом Эрнстом Иоганном решение об упрощении декора сильно их обеднило. Непеределанными остались сводчатые галереи первого этажа, примыкающие к ним две парадные лестницы и Малая галерея на втором этаже. Все остальные парадные помещения второго этажа, а также жилые комнаты приобрели модное декоративное убранство в стиле рококо. Для воплощения этого замысла в 1765 году были приглашены берлинский скульптор декоратор Иоганн Михаэль Графф и два итальянских живописца из Петербурга - Франческо Мартини и Карло Цукки. В 1768 году Графф получил деньги за последние стюковые работы в Белом зале, а Мартини работал еще в течение следующего года. В 1765 году, еще в период хаоса восстановительных работ Герцог Эрнст Иоганн в сопровождении придворных прибыл и Рундале; в октябре 1767 года с особой пышностью отпраздновали годовщину коронации императрицы Екатерины II.

В 1769 году Эрнст Иоганн Бирон  отрёкся от престола в пользу Петра. До конца 1772 года – последнего года жизни – престарелый герцог проводил лето в своём любимом Рундале.

Герцог Петр, избравший летней резиденцией находящийся рядом с Елгавой Вирцавский дворец, в Рундале появлялся изредка.

После присоединения Курляндии к России в 1795 году Екатерина II подарила Рундальское поместье графу Валериану Зубову, а вскоре оно перешло его брату, последнему фавориту Екатерины II - Платону Зубову.

Живя с размахом, подобно правителю, богатый князь проводил в Рундале немало времени.  Во время русско-французской войны 1812 года в Рундальском дворце был устроен  большой погром, в результате которого со стен исчез шелковый штоф, были разбиты зеркала и уничтожена подаренная Екатериной  II уникальная библиотека.

Во время восстановительных работ 1813 года стены многих помещений были оштукатурены и в верхней части расписаны фризом в стиле ампир.

7 апреля 1822 года в спальне герцога скончался Платон Зубов, а его вдова вскоре вышла замуж за графа Андрея Шувалова. Роду Шуваловых дворец принадлежал вплоть до земельной реформы 1920 года. Поскольку новые владельцы жили в Петербурге, они лишь изредка наведывались в Рундале для летнего отдыха и охоты. Только в 60-е годы XIX века, когда граф Петр Шувалов стал генерал-губернатором балтийских провинций, принадлежавшее ему и его брату Павлу родовое имение стало их постоянной летней резиденцией. В это время помещения дворца были подвержены торопливому и весьма примитивному ремонту, однако в 80-е годы была предпринята довольно основательная реставрация интерьеров. Исторические парадные залы дворца Шуваловы содержали как музей, а сами проживали на первом этаже. В это время дворец опять был заполнен мебелью и произведениями искусства - инвентарная опись того времени насчитывает около 20 000 наименований.

В конце XIX века часть дворцового убранства была вывезена в Санкт-Петербург.

События Первой мировой войны коснулись Рундале в 1915 году, когда во дворце разместились комендатура и госпиталь немецкой армии.

Однако самым драматичным был 1919 год, когда ориентированная на разрушение политика коммунистов и погром, устроенный армией авантюриста Бермонта-Авалова, довели дворец до бедственного состояния.

В результате последовавшей за этим земельной реформы 1920 года дворец лишился последнего владельца - графа А. Шувалова, а центр Рундальского поместья был передан в ведомство Министерства земледелия.

В том же 1920 году в части дворца была размещена местная школа, а в 1924 году дворец был передан Латвийскому Союзу инвалидов войны.

Перед этим, в 1923 году был сделан необходимый ремонт здания.

В 1933 году Рундальский дворец был передан Государственному историческому музею, и в отдельных помещениях была предпринята реставрация, после чего планировалось открыть музей церковного искусства и выставку предметов декоративно-прикладного искусства.

Во время Второй мировой войны дворец не пострадал, но пережил тяжелые потрясения в послевоенные годы.

С 1946 года парадные залы стали использовать как зернохранилища, а немногим позднее бывшая столовая герцога превратилась в школьный спортивный зал.

Нуждавшаяся в ремонте крыша постоянно протекала, водой заливало живописные плафоны и рельефный декор. Все последующие, к счастью, не осуществленные, планы по использованию дворца для хозяйственно-практических нужд, не имели ни малейшего отношения к культуре.

С 1964 года во дворце размещался филиал Бауского краеведческого и художественного музея, и только в 1972 году был создан Рундальский дворец-музей. В том же году началась реставрация дворцового ансамбля, продолжающаяся по сей день. В первые 20 лет основной объем работ выполняло Научно-реставрационное управление при Министерстве культуры Латвийской ССР, а часть работ по живописи плафонов и лепному декору осуществляли реставраторы из России. Шелковый штоф ткали в Москве, копии печных изразцов делали реставраторы Ленинграда, а в изготовлении хрустальных люстр главная роль принадлежала белорусским мастерам. В 1981 году была завершена реставрация первых залов восточного корпуса, к которым постепенно присоединились Золотой зал и часть апартаментов центрального корпуса. В будущем для осмотра откроются 43 помещения дворца, интерьеры которых отвечают назначению и меблировке XVIII века. Задача Рундальского дворца-музея - содержание и уход не только за дворцом, ему принадлежит также обширная коллекция произведений живописи и декоративно-прикладного искусства и значительное собрание художественных предметов, убранства церквей Латвии. На первом этаже дворца предусмотрено устройство постоянной экспозиции, которая хронологически охватит развитие европейского и латвийского декоративно-прикладного искусства с XV по XX век. Музей занимается исследованием старинного искусства Латвии, организует выставки по менее изученным вопросам латвийской живописи, архитектуры и декоративно-прикладного искусства.

 

    11.06.2022

  Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ