E-Twinning 2020

Pārdaugava
atpakaļ

 

 

 

ES programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” aktivitātes eTwinning pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs
 

12.08.-13.08.-14.08.2020

“Veselību veicinošie eTwinning projekti”

Atb. persona - Liene Millere

Dalībnieki no Rīgas Pārdaugavas psk.: L. Renge, T. Moisejeva

no 8:00 līdz 20:00

Sigulda. Pils iela 6. Viesnīca “Sigulda”

Programma

eTwinning Nacionālais atbalsta dienests*
ES programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta *
jomā Erasmus+ aktivitāte eTwinning*

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Mūkusalas iela 41 (2. stāvs), Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67358067
Fakss: +371 67358060
info@etwinning.lv
www.etwinning.lv
www.jaunatne.gov.lv

www.etwinning.net
Twitter: @eTwinningLV
https://twitter.com/#!/eTwinningLV
https://twitter.com/#!/eTwinningLV
Facebook: eTwinning Latvia
www.facebook.com/pages/Etwinning-Latvia/276399472414201

 

    26.04.2021

  Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ