Aprīlis 2021

Pārdaugava
atpakaļ
ZPD 2021
Pašpārvalžu laboratorija
Šodien laukos 21


Septembris 2020
Oktobris 2020
Novembris 2020
Decembris 2020
Janvāris 2021
Februāris 2021
Marts 2021
Aprīlis 2021
Maijs 2021

Laodzi
Sokrat
Hitlers
K. Marks
K. Ulmanis

aprīLis 2021

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

aprīlis 2021

Diagnosticējošie darbi

 

I.V. Kozlova - dir.vietn.

9.A

9.B

on-line

aprīlis 2021

Aptauja

par IKT prioritātēm skolas

mācību procesa uzlabošanai

L. Meža

Administrācija

on-line

aprīlis 2021

Aptauja

RD IKSD aptauja par karjeras izglītību

V. Zdanovska

Administrācija

on-line

E-durio

15.04.2021

Konkurss "Šodien laukos"

1. kārtā "Dosimies mežā"

L. Koreļska

L. Grišina

9.A,B kl. skolēni

M. Dedkova,

V. Lavrenko,

A. Ņikitina,

K. Vibornaja

A. Lukaševičs

20.04.2021

Dabaszinības (rakstiski) Diagnosticējošais darbs

T.V. Petrosjana

I.V. Kozlova - dir.vietn.

9.A

9.B

on-line

no 13.04

līdz 29.04.2021

Latviešu valodā

mazākumtautību izglītības programmās

mutvārdu daļa

Diagnosticējošais darbs

I. Mūrniece

I.V. Kozlova - dir.vietn.

9.A

9.B

on-line

21.04.2021

Rīgas vispārējās izglītības iestāžu 7.-9. klašu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference (ZPD)

I vieta

L. Koreļska

Arturs Lukaševičs

Vitalina Lavrenko

9.AB

TEAMS

22.04.2021

"Pašpārvalžu laboratorija".

Izglītības iestādes skolēnu pašpārvalde.

RDIKSD

Tatjana Moisejeva

Pavēls Birjukovs

Arturs Zamerovskis

15:00 - 16:30

TEAMS

23.04.2021

Sapulce.

Tēma: 9.kl. skolēni. Programma

Administrācija

V. Šamanova

T. Petrosjana

14:00

dir.kab.

aprīlis 2021

Aptauja

Tēma: Attālināta mācība.

RD IKSD

Administrācija

on-line

27.04.2021

Latviešu valodā

mazākumtautību izglītības programmās

rakstu daļa

Diagnosticējošais darbs

I. Mūrniece

 

I.V. Kozlova - dir.vietn.

9.A

9.B

on-line

10:00 - 12:40

29.04.2021

Matemātikā (rakstiski)

Diagnosticējošais darbs

R.B. Prohorenko

 

I.V. Kozlova - dir.vietn.

9.A

9.B

on-line

29.04.2021

Aptauja

Tēma: Karjeras izvēle

T.V. Moisejeva

kl.audz.:

T. Petrosjana

V. Šamanova

L. Bizūne

D. Gžibovska

9.A

9.B

8.A

8.B

on-line

E-durio

 

    11.06.2022

 Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ