Marts 2021

Pārdaugava
atpakaļ


Septembris 2020
Oktobris 2020
Novembris 2020
Decembris 2020
Janvāris 2021
Februāris 2021
Marts 2021
Aprīlis 2021
Maijs 2021

Laodzi
Sokrat
Hitlers
K. Marks
K. Ulmanis

marts 2021

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

...03.2021

Diagnosticējošais darbs

Krievu valoda

Mutvārdu daļā

V. Kaškarova

Ž. Doroščonoka

R. Gukova

I.V. Kozlova - dir.vietn.

3.A

3.B

3.C

ZOOM

pēc grafika

on-line

03.03.2021

Diagnosticējošais darbs

Krievu valoda

Rakstu daļā

V. Kaškarova

Ž. Doroščonoka

R. Gukova

I.V. Kozlova - dir.vietn.

3.A

3.B

3.C

on-line

04.03.2021

Diagnosticējošais darbs

Dabaszinības

T.V. Petrosjana

I.V. Kozlova - dir.vietn.

6.A

6.B

uzdevumi.lv

on-line

09.03.2021

Diagnosticējošais darbs

Matemātika

V. Kaškarova

Ž. Doroščonoka

R. Gukova

I.V. Kozlova - dir.vietn.

3.A

3.B

3.C

on-line

11.03.2021

Diagnosticējošais darbs

Valsts valoda

 

V. Kaškarova

Ž. Doroščonoka

R. Gukova

I.V. Kozlova - dir.vietn.

3.A

3.B

3.C

on-line

18.03.2021

Pedagoģiskā sēde

 

 

I. Šinkareva

T. Moisejeva

I. Kozlova

5.-9. kl. skolotāji

on-line ZOOM

9:00 - 10:30

18.03.2021

Pedagoģiskā sēde

 

 

I. Šinkareva

T. Moisejeva

I. Kozlova

1.-4. kl. skolotāji

on-line ZOOM

11:00 - 12:20

 

    11.06.2022

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ