Februāris 2021

Pārdaugava
atpakaļ

 

Septembris 2020
Oktobris 2020
Novembris 2020
Decembris 2020
Janvāris 2021
Februāris 2021
Marts 2021
Aprīlis 2021
Maijs 2021

Laodzi
Sokrat
Hitlers
K. Marks
K. Ulmanis

februāris 2021

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

10.02.2021

Skolotāju sapulce

I.A. Šinkareva

I. Kozlova

T. Moisejeva

S.I. Hrapavicka

M.J. Semjonova

14:00

dir.kab.

10.02.2021

Skolotāju sapulce

I.A. Šinkareva

I. Kozlova

T. Moisejeva

V. Kaškarova

Ž. Doroščonoka

R. Gukova

16:00

dir.kab.

10.02.2021

VISC sapulce

I. Šinkareva

I. Kozlova

12:00 - 14:00

on-line

11.02.2021

APP sapulce

I. Kozlova

9:00 - 11:00

on-line

12.02.2021

Skolas soma sapulce

V. Zdanovska

Aija Tūna - Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja izglītības un jauniešu projektu vadītāja

T. Moisejeva

11:00 - 14:00

on-line

12.02.2021

Vecāku un skolēnu sapulce

Tēma:

Diagnosticējošais darbs

Krievu valoda

I.A. Šinkareva

I. Kozlova

T. Moisejeva

6.A

6.B

skolēni, vecāki

S.I. Hrapavicka

M.J. Semjonova

T. Petrosjana

R. Prohorenko

13:35 - 14:45

ZOOM

 e-klasē

on-line

12.02.2021

Apatuja

T. Moisejeva

skolēni

vecāki

15.02.2021

Diagnosticējošais darbs

Krievu valoda

Mutvārdu daļā

S.I. Hrapavicka

I.V. Kozlova - dir.vietn.

T. Moisejeva

6.A

6.B

no 9:00

ZOOM

pēc grafika

on-line

17.02.2021

Diagnosticējošais darbs

Krievu valoda

Rakstu daļā

Svetlana Hrapavicka

Irina Kozlova - dir.vietn.

T. Moisejeva

Z. Kanclere

O. Gubkina

6.A

6.B

no 9:40

TEAMS

pēc grafika

on-line

23.02.2021

Diagnosticējošais darbs

Valsts valoda

Rakstu daļā

M. Semjonova,

A. Medne

I.V. Kozlova - dir.vietn.

T. Moisejeva

Z. Kanclere

O. Gubkina

A. Golmeistere

T. Nadoša

K. Bugaldere

L. Bizūne

Ļ. Koreļska

J. Kudrjavceva

6.A

6.B

9:30

on-line/of-line

24.02.2021

Diagnosticējošais darbs

Valsts valoda

Mutvārdu daļā

M. Semjonova,

A. Medne

I. Kozlova,

T. Moisejeva

6.A

6.B

Teams

pēc grafika

on-line

no 9:00 līdz 15:30

25.02.2021

Diagnosticējošais darbs

Matemātika

R.B. Prohorenko

I.V. Kozlova - dir.vietn.

6.A

6.B

10:00

25.02.2021

ZOOM - sapulce

T.Moisejeva

1.-4. kl. skolotāji

15:00

    11.06.2022

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ