Marts 2020

Pārdaugava
atpakaļ
Sporta d. 07.03.2020
Sporta d. 01.03.2020

Septembris 2019
Oktobris 2019
Novembris 2019
Decembris 2019
Janvāris 2020
Februāris 2020
Marts 2020
Aprīlis 2020
Maijs 2020

MARTS 2020

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

01.03.2020

Balles dejas sacensības Rīgā.

Pavasaris Kauss

O. Gubkina

Sporta kluba dalībnieki

Rīgā

03.03.2020

Valsts pārbaudījumi.

Valsts valoda

 

L. Keiča

3.A

8:50 – 9:40

105.kab.

M. Semjonova

3.B

8:50 – 9:40

102.kab.

03.03.2020

Valsts pārbaudījumi.

Valsts valoda

mutiskā daļa

M. Semjonovua,

N. Podskočija

3.A

10:00

302.kab.

L.Keiča,

I.Bortnoviča

3.B

10:00

103.kab.

04.03.2020

Mēģinājums balles dejas

9. kl. VALSIS 

O. Gubkina

kl. audz.

9.A, 9.B

13:20

aktu zāle

05.03.2020

Valsts pārbaudījumi.

Dabas zinības

 

L. Renge

6.A

8:55 – 9:40

305.kab.

I. Mūrniece

6.B

8:55 – 9:40

205.kab.

R. Vetruka

6.C

8:55 – 9:40

303.kab.

07.03.2020

Balles dejas sacensības

Jūrmalā

O. Gubkina

Sporta kluba dalībnieki

Jūrmālā

11.03.2020

Mēģinājums balles dejas

9. kl. VALSIS 

O. Gubkina

kl. audz.

9.A, 9.B

13:20

aktu zāle

16.03.2020 - 20.03.2020

Pavasara brīvdienas

24.03.2020

Pasākums.

Vingrošana no gaisa

T. Moisejeva,

A. Golmeistere,

kl.. audzin.

1.-.2.-3.-4.-5.-6.-7. kl. meitenes

11:00

25.03.2020

Mēģinājums balles dejas

9. kl. VALSIS 

O. Gubkina

kl. audz.

9.A, 9.B

13:20

aktu zāle

25.03.2020 - 27.03.2020

Starptautiskais projekts.

Tēma: Puškinas olimpiāde

R. Vetruka

skolēni

Pļeskavā

23.-27.03.2020

L. Renge

I. Šinkareva,

T. Moisejeva

Ž. Doroščonoka,

N. Rutjana

Turcija

Erasmus+ 2014-2016

    11.03.2020

 

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ