Septembris 2019

Pārdaugava
atpakaļ
Zinību diena 2019

 

 

Septembris 2019

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

19.08.2019.g.

Informatīvo sanāksme

Skolas direktore

Skolotāji

10:00

214.kab.

21.08.2019.g.

Metodiska padome

I. Freimane

MK vāditaji

10:00

214.kab.

22.08.-23.08. 2019.g.

Metodisko komisiju sanāksmes.

MK vadītāji:
L. Bizūne,
J. Černakova,
L. Ovsijenko,
T. Petrosjana

Skolotāji

pēc grafika

26.08.2019.g.

Metodisko komisiju kl. audz. sanāksme.

T. Moisejeva,

M. Semjonova

Klases audz. Projektu vadītāji

10:00

214.kab.

 

26.08.2019.g.

Kabinetu pieņemšana un sagatvošanās mācību gadam.

Administrācija

Skolotaji

pēc grafika

 

29.08.2019.g.

Pedagoģiska sēde.

Administrācija

Skolotāji

 10:00

214. kab.

02.09.2018.g.

Zinību diena 2019./2020.m.g.

T. Moisejeva,

E. Gameršmidte, O. Gubkina, 

L. Bizūne,

L. Grišina

Skolēni, skolotāji, vecāki

9:00

Skolas pagalms

    09.08.2019

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ