Olimpiska diena 2017

Pārdaugava

 

18.- 22.09 2017.g.

OLIMPISkĀ NEDĒĻA

 

Zīmējumu konkurss

“SPORTO SVAIGA GAISĀ”

 

Atbildīgais: 

L. Bizūne

 

Zīmējumu konkurss - no 1. līdz 6. klasei ieskaitot notiek izglītības iestādēs.

Konkursa darbi tiek zīmēti uz A4 formāta lapas.

Veicot izvērtēšanu, 1  darbu no katras skolas līdz 2017.gada 20.09.2017.g.

 

[photogallery/photo00019389/real.htm]

 

 

 

 26.04.2021

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ