Marts 2018

Pārdaugava atpakaļ 20.03.2018 Krievu teātris Seminārs Skola 2030

Karjera 2017/2020APP 2017/2020Erasmus+ 2017/2020

 

 

 

 

Erasmus+ 2014-2016

2017./2018. mācību gads

MARTS 2018

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

marts 2018

Экологическая акция по сбору батареек. L. Grišīna skolēni

24.02.2018 - 04.03.2018

Участие в Международном проекте Erasmus+

"EVERY STUDENT IS SPECIAL"

FERMI HIGH SCHOOL MONTESARCHIO

L. Renge

I. Šinkareva,

T. Moisejeva,

M. Semjonova,

S. Dote,

L. Bizūne,

V. Faļko

Itālijā

FERMI HIGH SCHOOL MONTESARCHIO

Erasmus+ 2014-2016

01.03.2018

Diagnosticējošais darbs

valsts valodā (rakstu daļa)

T. Petrosjana,

I. Mūrniece,

A. Zelmene

A. Silova

6.A kl.

9:00 - 10:30

112. kab.

01.03.2018

Diagnosticējošais darbs

valsts valodā (rakstu daļa)

S. Hrapavicka

I. Mūrniece,

A. Zelmene

A. Silova

6.B kl.

9:00 - 10:30

204. kab.

01.03.2018

Diagnosticējošais darbs

valsts valodā (mutvārdu daļa)

I. Mūrniece,

A. Zelmene,

N. Podskočija,

A. Silova

6.A kl.

Pēc rakstu daļas

205. kab.

306. kab.

01.03.2018

Diagnosticējošais darbs

valsts valodā (mutvārdu daļa)

I. Mūrniece,

A. Zelmene,

I. Bortnoviča,

A. Silova

6.B kl.

Pēc rakstu daļas

205. kab.

306. kab.

06.03.2018

Diagnosticējošais darbs

Dabaszinībās

S. Hrapavicka,

T. Petrosjana,

A. Silova

6.A kl.

09:00 - 09:40

204. kab.

06.03.2018

Diagnosticējošais darbs

Dabaszinībās

V. Ņesterenko,

T. Petrosjana,

A. Silova

6.B kl.

09:00 - 09:40

211. kab.

08.03.2018

Diagnosticējošais darbs.

Latviešu valoda (rakstu daļa)

I. Bortnoviča, 

M. Semjonova,

N. Podskočija,

A. Silova

3.A kl.

9:00 - 9:40

104. kab.

08.03.2018

Diagnosticējošais darbs.

Latviešu valoda (rakstu daļa)

M. Semjonova,

N. Podskočija,

A. Silova

3.B kl.

9:00 - 9:40

101. kab.

08.03.2018

Diagnosticējošais darbs.

Latviešu valoda (rakstu daļa)

I. Bortnoviča, 

N. Podskočija,

A. Silova

3.C kl.

9:00 - 9:40

201. kab.

08.03.2018

Diagnosticējošais darbs.

Latviešu valoda (murvārdu daļa)

M.Semjonova,

N. Podskočija,

A. Silova

3.A kl.

pēc rakstu daļas

302., 305. kab.

08.03.2018

Diagnosticējošais darbs.

Latviešu valoda (murvārdu daļa)

M.Semjonova,

N. Podskočija,

A. Silova

3.B kl.

pēc rakstu daļas

302., 305. kab.

08.03.2018

Diagnosticējošais darbs.

Latviešu valoda (murvārdu daļa)

I. Bortnoviča,

A. Silova

3.C kl.

pēc rakstu daļas

207. kab.

09.03.2018

Sporta diena A. Golmeistere 4.-5.-6.-7. kl. skolēni Pēc grafiku

Tautas bumba 4.-5.klasēm 4.A - 4.B 9:00

4.A - 4.C 9:20
4.C - 4.B 9:40
5.A - 5.B 9:50
2.vieta - Fināls Tautas bumba 5.kl - 4. kl. - 10:20
1.vieta - Fināls Tautas bumba 5.kl - 4. kl. - 10:40
Apbalvošana 4.-5.kl. 11:00
Florbols 6.-9. klasēm    
6.A - 6.B 11:40
7.A - 7.B 12:00
8.A - 8.B 12:20
9.A - 9.B 12:40
1.vieta - Fināls Florbolā 6. - 7. kl. 13:00
1.vieta - Fināls Florbolā 8. -9. kl. 13:20
Apbalvošana 6.-7.-8.-9.kl. 13:40

09.03.2018

Kinoteātra apmeklēšana.

Boulings.

Rasim Azimov

5.A kl. skolēni

Paradīze 89

Multikino, Fantasy park

09.03.2018

10.03.2018

Mācību seminārs

"Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā"

VISC

I. Šinkareva;

T. Moisejeva;

A. Silova

10:00 - 17:15

10:00 - 15:30

11.03.2018

Teātra apmeklēšana.

Izrāde «TIKŠANĀS LAI ARĪ NOTIKA, BET...”

Regīna Vetruka

9.A, 9.B

Rīgas Krievu teātrī Kaļķu ielā 16

19:00

12.03.2018

Pedag. sanāksme

Administrācija

Skolotāji

10:00 - 15:00

214. kab.

13.03.2018

Valodas MK sanāksme

K. Černakova

Valodas skolotāji

10:00

304. kab.

marts 2018 Lieldienas noformēšanas skola L. Bizūne skolā

20.03.2018

Karjeras attīstības atbalsta pasākums. "Mācīšanās slēptie faktori-tiešie un netiešie mērķi"

I. Mūrniece

O. Čerkova

Ilze Apše

 

7.B

8.B

7.A

8.A

210.kab.

10:40 - 11:20

11:40 - 12:20

12:30 - 13:10

13:20 - 14:00

 

 

21.03.2018

Atklāta stunda.

Matemātika

L. Ovsijenko

3.B

9:00

102. kab.

28.03.2018

ЯРМАРКА

Skolēnu padome

1-9-е классы

Родители, учителя

Sporta zālē

12:30

29.03.2018

Gadskārtējā IT konference skolām  “Tehnoloģiju progress un pārmaiņu vadība skolā" ITC, IKSD

I. Šinkareva,

T. Moisejeva,

R. Azimovs

viesnīca Radisson Blu Latvija, Elizabetes ielā 55

9:00 - 15:00


 

2017/2020

eIROPAS ESF PROJEKTS

2017/2020

Nr.8.3.5.0/16/I/001

 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs'

I. Mūrniece

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni

Latvija

2017/2020

Erasmus+

STARPTAUTISKais PROJEKTs

2017-1-TR01-KA219-046009_1

 "EVERY STUDENT IS SPECIAL"

L. Renge

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni

Romania 2017
Italy 2018

Turkey
Turkey
Poland
Latvia
 

Erasmus+ 2014-2016

 

 

 

2017/2020

EIROPAS ESF PROJEKTS

2017/2020

Nr.8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 37

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

A. Silova

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji un skolēni

Latvija

    23.03.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ