Veselības atrpbrīži

Pārdaugava
atpakaļ

 

 

 

 

 

18.09.2015

Sporta starpbrīži - Veselības atrpbrīži

5.-9.kl.

11:30

ПЕРЕМЕНКИ ЗДОРОВЬЯ В ШКОЛЕ "PĀRDAUGAVA"

«Mens sana in corpore sano»

«В здоровом теле — здоровый дух»
5 минут зарядки!
Минус 25 килокалорий!

Organizators:  

·         Golmeistere A.

·         T. Moisejeva

 

Последние изменения   09.01.2016

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ

 

Pārdaugava | Miķeļdiena izstāde | Muzikālais starpbrīdis | Keramika 2015 | Ķīmija 2015 | Olimpiskā ned. 2015 | Tehniķu centrs | Veselības atrpbrīži | Ekskursijas diena 15 | Zinību diena 2015 | Dzejas diena 2015 | Radiopārraide | Int.tāfēles | Rainis - 150.g. | Fotogrāfēšanās | Ped.kursi 2015 | Ped.kursi S.-Peterb. | Holokaust