Ped.kursi S.-Peterb.

Pārdaugava
atpakaļ

Programma

25.08-07.09.2015

Skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi

Sanktpēterburgā - Krevijā

LAPRJAL

 

«И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово…»

 

Dalībnieki:

  • Vera Faļko

  • Svetlana Dote

 

Последние изменения   09.01.2016

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ

 

Pārdaugava | Miķeļdiena izstāde | Muzikālais starpbrīdis | Keramika 2015 | Ķīmija 2015 | Olimpiskā ned. 2015 | Tehniķu centrs | Veselības atrpbrīži | Ekskursijas diena 15 | Zinību diena 2015 | Dzejas diena 2015 | Radiopārraide | Int.tāfēles | Rainis - 150.g. | Fotogrāfēšanās | Ped.kursi 2015 | Ped.kursi S.-Peterb. | Holokaust