Tehniķu centrs

Pārdaugava
atpakaļ

Tehn.centrs 2015
Tehn.cenrts 2014
Tehn.cenrts 2012

Rīgas Jauno tehniķu centrs

Apmeklējums -  Rīgas Jauno tehniķu centru "Bišumuižā"

Bauskas ielā 88, Rīga, tālrunis 67281561

17.septembris  2015 g.

Основная задача: Сотрудничество с центром в сфере технических дисциплин: аэромоделирование, кораблемоделирование, робототехника, керамика…

  • L. Lazareva,

  • N. Rutjana,

  • T. Moisejeva - организатор

  • 4-A, 4-B

 

Pārdaugava | Miķeļdiena izstāde | Muzikālais starpbrīdis | Keramika 2015 | Ķīmija 2015 | Olimpiskā ned. 2015 | Tehniķu centrs | Veselības atrpbrīži | Ekskursijas diena 15 | Zinību diena 2015 | Dzejas diena 2015 | Radiopārraide | Int.tāfēles | Rainis - 150.g. | Fotogrāfēšanās | Ped.kursi 2015 | Ped.kursi S.-Peterb. | Holokaust

Последние изменения   06.01.2016

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ