Fotogrāfēšanās

Pārdaugava
atpakaļ

 

24.09.2015

FOTOGRĀFĒŠANĀS

 
1-A 10:20 Ņ.A. Kondratjeva  
1-B 10:40 L.J. Ovsijenko  
1-C 11:00 T.N. Mezrina  
2-A 14:00 G.N. Murtazina  
2-B 13:50 Ž.V. Doroščonoka  
2-C 13:30 R.V. Gukova  
3-A 13:10 O.I. Domaševska  
3-B 12:50 L.V. Keiča  
4-A 12:30 L.A. Lazareva  
4-B 12:15 N.S. Rutjana  
5-A 9:30 J.A. Černakova  
5-B 9:45 R.B. Prohorenko  
6-A 12:00 S.I. Hrapavicka  
6-B 11:45 M.J. Semjonova  
7-A 11:30 L.J. Renge  
7-B 11:15 V.I. Ņesterenko  
8-A 9:00 S. Vanka  
8-B 9:15 I. Mūrniece  
9-A 10:00 T.V. Petrosjana  

Ответственные:

  • Moisejeva T.V.

  • классные руководители

Pārdaugava | Miķeļdiena izstāde | Muzikālais starpbrīdis | Keramika 2015 | Ķīmija 2015 | Olimpiskā ned. 2015 | Tehniķu centrs | Veselības atrpbrīži | Ekskursijas diena 15 | Zinību diena 2015 | Dzejas diena 2015 | Radiopārraide | Int.tāfēles | Rainis - 150.g. | Fotogrāfēšanās | Ped.kursi 2015 | Ped.kursi S.-Peterb. | Holokaust

Последние изменения   09.01.2016

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155 www.pdps.lv pdps@riga.lv

Counter CO.KZ