Olimpiskā ned. 2015

Pārdaugava
atpakaļ
Atklāšana
Rīta rosme
Zīmējumu konkurss   
Karate
Stafetes
Kross

Olimp. nedeļa 2017
Olimpiska diena 2015
Olimpiska diena 2014
Olimpiska diena 2013

 

21.-25.09.2015

OLIMPISKĀ NEDĒĻA 2015

 

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas

Olimpiskās dienas

NOLIKUMS

Olimpiskās dienas pasākumu programma

25.09.2015

Olimpiskās dienas  sportiskās aktivitātes 

9:30

 

Olimpiskās dienas atklāšana

skolas pagalmā

1.-9. kl.

Golmeistere A.

Zaščirinska T.

kl.audz.

9:35

Lāpas ienešana, svinīga  Olimpiskās dienas karoga pacelšana, skanot Olimpiskajai himnai

 

 

Golmeistere A.

 

9:40

Viesu uzrunas par godu Olimpiskajai dienai 

 

 

Golmeistere A.

 

9:55

Dalībnieku izrētošanās Rīta rosmei

 

 

Golmeistere A.

Zaščirinska T.

Pipare A.

10:00

Kopīga rīta rosme

s.z.

1.-4.kl.

Zaščirinska T.

Pipare A.

 

10:00

Kopīga rīta rosme

skolas pagalmā

5.-9.kl.

Golmeistere A.

 

10:30

A. Kudrjavcevs + klubs KARATE

pastāsta par savām sporta gaitām, saniegumiem, treniņu procesu, utt.

s.z.

1.-4.kl.

A. Kudrjavcevs

13:30

Klases savu klases audzinātāju pavadībā soļo uz Ziepniekkalna mežu, lēns 3km skrējiens (vai soļošana katram pēc spējām), pēc tā dodas atpakaļ uz skolu.

 

Ziepniekkalna mežs

6.- 5. kl.

Golmeistere A.

 
14:20

KROSS

Klases savu klases audzinātāju pavadībā soļo uz Ziepniekkalna mežu, lēns 3km skrējiens (vai soļošana katram pēc spējām), pēc tā dodas atpakaļ uz skolu.

Ziepniekkalna mežs

7-AB

8-AB

9-A

Golmeistere A.

13:30

2 km skrējiens t.i. soļošana- skriešana

sp.laukums

4. kl.

Zaščirinska T.

 
12:40

Jautrās stafetes

s.z.

1.kl.

Zaščirinska T.

Pipare A.

11:45

Jautrās stafetes

s.z.

2.kl.

Zaščirinska T.

Pipare A.

10:50

Jautrās stafetes

 

3.kl.

Zaščirinska T.

Pipare A.

 

Zīmējumu konkurss   

Tēma: „Basketbols ir mana  spēle”.

Labāko darbu nosūtīšanu Olimpiskās dienas organizatoriem.

līdz 25.09.15.

skolā

1.- 6. kl

Buzūne L.

A. Slobodčiks

I vieta Rīgas konkurss.

 

 

Eseju konkurss. Tēma: "Ko es zinu par basketbolu. Izvērtēti darbi un labākā darba iesūtīšana departamentam.

līdz  25.09.2015.

7.– 9.kl.

I. Mūrniece,

S. Vanka

 

1.Mērķis un uzdevumi

 • Atbalstīt un popularizēt Latvijas Olimpisko kustību.

 • Iepazīstināt skolēnus ar Latvijas Olimpiskās kustības vēsturi, principiem, simboliem, olimpiešiem vai slaveniem sportistiem.

 • Motivēt skolēnus iesaistīties sportiskās aktivitātēs.

 • Pārliecināt  skolēnus pievērsties dažādiemsporta veidiem.

 • Iesaistīt skolēnu vecākus skolas  Olimpiskās dienas  pasākumos.

2. Organizatori

 • Rīgas Pārdaugavas pamatskolas  sporta darba organizatore  A. Golmeistere.

 • Rīgas Pārdaugavas pamatskolas  sporta darba organizatore  T. Zaščirinska

 • Rīgas Pārdaugavas pamatskolas direkt.vietniece T. Moisejeva.

 • Rīgas Pārdaugavas pamatskolas un sākumskolas klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji.

 • Viz. mākslas skolotāja - L. Bizūne

 • Lat.valodas skol. - S. Vanka, I. Mūrniece, M. Semjenova

 3. Vieta un laiks

Olimpiskā diena notiek 2015. gada  25. septembrī   plkst . 9.30  Rīgas Pārdaugavas  pamatskolas pagalmā vai skolas sporta zālē – lietainā laikā.

4. Dalībnieki

 Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolēni, vecāki un skolotāji, treneri.

5.Vērtēšana un apbalvošana

Visi skolēni saņem sertifikātu par piedalīšanos  Olimpiskās dienas   sporta aktivitātēs.

Skolas diplomus saņems labākie skolēni foto, zīmēšanas un eseju konkursā.

 Организаторы:

 • Голмейстере А.

 • Защиринская Т.Ч.

 • Моисеева Т.В.

 • Pipare A.

 

 • L. Feldmane - фотокорреспондент

 • J. Semjonovs - технический администратор

 • A. Zaļenkevičs - технический администратор

Pārdaugava | Miķeļdiena izstāde | Muzikālais starpbrīdis | Keramika 2015 | Ķīmija 2015 | Olimpiskā ned. 2015 | Tehniķu centrs | Veselības atrpbrīži | Ekskursijas diena 15 | Zinību diena 2015 | Dzejas diena 2015 | Radiopārraide | Int.tāfēles | Rainis - 150.g. | Fotogrāfēšanās | Ped.kursi 2015 | Ped.kursi S.-Peterb. | Holokaust

Последние изменения   11.02.2017

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155 www.pdps.lv pdps@riga.lv

Counter CO.KZ