Grafiks

Pārdaugava
atpakaļ

 

DARBA GRAFIKS

no 21.12.2015.g.  līdz 04.01.2016.g.

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

 

 

SkyDance

J. Horoveca

aktu zāle

22.12.2015  no 13:00 līdz 16:00

23.12.2015  no 13:00 līdz 16:00

29.12.2015  no 13:00 līdz 16:00 

Vokalais ansamblis

L. Ņemikina

mūz.k.

21.12.2015 no 10:00 līdz 12:00

22.12.2015 no 12:00 līdz 14:00

28.12.2015 no 12:00 līdz 14:00

Zimēšanas pulciņš 

"Varavīksne"

L. Bizūne

307.k.

23.12.2015 no 12:00 līdz 14:40

Teātra studija "Arlekins"

S.B. Šaļins

aktu zāle

23.12.2015 no 12:00 līdz 15:10

30.12.2015 no 12:00 līdz 15:10

Netradicionālie rokdarbi. Dažadu materiālu apstrāde

"Ritums" 

L. Grišina

majt.k.

21.12.2015 no 10:00 līdz 14:00

Jauniešu radošas 

iniciatīvu grupas

Bērns palīdz bērnam

S. Kaļinina 

soc.k.

21.12.2015 no 10:00 līdz 12:00

VFS

A. Golmeistere

s.z.

22.12.2015 no 9:00 līdz 13:00

Šaha klubs

Toms Kalniņš

konf.z.

22.12.2015 no 9:00 līdz 13:00

 

 

Последние изменения   23.02.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ

 

Pārdaugava | Ziemassvētku naktī | Labdarība 2015 | Eglīte 2015 | Leļlu māja 5 | Mēnesis mākslas | Rīgas kalendars 2016 | Basketbols 2015 | Olaine 2015 | Izstāde "Starp..." | Izstāde  "Buratīno" | Pasaciņas 2015 | Jeseņina dzeja | Dienasgrāmata 2015 | LAPRJAL | Informātika 2015 | Grafiks