Olaine 2015

Pārdaugava
atpakaļ

 

03.12.2015.g.

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas apmeklējums

 "Exploring Different Methods of Science Teaching to Increase Student Motivation and Promote Scientific Literacy”

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža

8.B - 9.A klases

.
 • T. Moisejeva,

 • T. Petrosjana,

 • L. Renge

1. Посещение учебных кабинетов и лабораторий

2. Посещение общежития

3. Участие в мастер-классах

Кол-во учеников: 24

 

 • Ķīmijas tehnoloģija

Ķīmisko procesu tehniķis novērtē izejvielu un materiālu atbilstību tehnoloģiskajam procesam. Patstāvīgi un precīzi veic tehnoloģisko procesu, kā arī kontrolē un uztur tehnoloģisko procesu parametrus atbilstoši reglamentējošo dokumentāciju prasībām.

 Ķīmisko procesu tehniķis strādā ķīmijas, bioķīmijas, farmācijas, kosmētikas un parfimērijas nozares uzņēmumā.

 • Biotehnoloģija

  Biotehnologs strādā bioķīmiskās rūpniecības uzņēmumos, pārtikas rūpniecības uzņēmumos, kur izmanto biotehnoloģiskos paņēmienus produkcijas ražošanā, kā arī minēto uzņēmumu bioķīmijas un mikrobioloģijas laboratorijās.

  Biotehnologs veic pētījumus, konsultē, izstrādā, organizē un vada biotehnoloģiskos procesus.
  Biotehnologs organizē un vada iekārtu ekspluatāciju, apkalpošanu un remontu atbilstoši noteikumiem, instrukcijām, standartiem, likumdošanai, vada citus darbiniekus.

   

 • Pārtikas produktu kvalitātes kontrole

  Pārtikas produktu kvalitātes inspektora palīgs strādā pārtikas rūpniecības uzņēmumu ražošanas laboratorijās un kvalitātes kontroles laboratorijās. Pārtikas produktu inspektors spēj veikt izejvielu un pārtikas produktu ķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes, aprēķināt un noformēt analīžu rezultātus.

  Pārtikas produktu kvalitātes inspektora palīgs plāno paraugu noņemšanas un analīžu grafikus, kā arī organizē darbu laboratorijā analīžu veikšanai.

   

 • Vides aizsardzības tehnoloģija

  Vides tehnologs strādā organizācijās, kuras izmanto vidi saudzējošas tehnoloģijas, vides tehnoloģiju un vides kvalitāti nodrošinošu tehnoloģisko risinājumu izstrādi, projektēšanu un ieviešanu.

  Vides tehnologs vienlaikus piedalās vides pārvaldības darbā.
  Vides tehnologs risina vides aizsardzības, vides tehnoloģiju, resursu apsaimniekošanas, atkritumu utilizācijas uzdevumus, spēj vadīt patstāvīgu struktūrvienību darbu, paaugstinot savu kvalifikāciju.

 

   23.02.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ