Decembris 2015

Pārdaugava
atpakaļ
Ziemassvētku naktī
Labdarība 2015
Eglīte 2015
Leļlu māja 5
Mēnesis mākslas
Rīgas kalendars 2016
Basketbols 2015
Olaine 2015
Izstāde "Starp..."
Izstāde  "Buratīno"
Pasaciņas 2015
Jeseņina dzeja
Dienasgrāmata 2015
LAPRJAL
Informātika 2015
Grafiks

Erasmus 2014/2016

Dienasgrāmata 2015/2016

 

 

 

 

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

1-15.12. 2015.g.

Labdarības akcija, kas veltīta daudzbērnu ģimenēm.

 "Bērns palīdz bērnam".

S. Kaļiņina

"Bērns palīdz bērnam".

skolēni,

skolotāji,

vecāki.

sociālā pedagoga kabinets

 

1.12.2015.g.

Radiopārraide veltīta mākslas mēnesis skolā "Pārdaugava"

L. Nemikina

Valērija Guščina

10:00

 

Decembris 2015.g.

Zīmējumu izstāde. Tēma: "Starp rudeni un ziemu".

L. Bizūne

 

skolēni "Varavīksne"

2. stāvā

Decembris  2015.g.

Kokapstrādes studijas Ziemassvētku izstāde  "Buratīno"

"No pagalēm līdz svečturiem"

V. Fiļins

 

Kokapstrādes studija

1. stāvā

Decembris 2015.g.

Sienas avīze.

Tēma: Sergeja Jeseņina jubileja.

L. Nemikina

 

2. stāvā

 

2.12.2015.g.

Sākumskolas pasākums latviešu valodā 

„Manas mīļās pasaciņas”.

M. Semjonova,

I. Bortnoviča,

L. Keiča

I. Freimane

J. Semjonovs,

T. Moisejeva,

L. Feldmane

1.-3.kl.

Aktu zālē.

10:30 - 13:30

3.12.2015.g.

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas apmeklējums

T. Moisejeva,

T. Petrosjana

9-A, 8-A, 8-B (24.skol.)

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža

10:00 - 15:00

5.12.2015.g.

ÕÕ metodiskā konference LAPRJL .

Tēma:  «Lasīšana - labākā mācīšanās».

Berdnikova J.D.

Moisejeva T.,

Hrapavicka S.,

Ļitova A.

10:00 - 15:30

Maskavas nams

7.12.2015.g.

Izstāde „Ziemassvētku mežs”

L. Grišina

 

V.Koteloviča 2.a,  V.Tapeiko 2.a, A..N.Sirotkina  2.a M.Belova 2.a A.Škapere 3.b, J.Juškaite3.a. V.Radionova 4.b, A.Nikitina 4.a. B.Kurgajevs 2.c.

   

8.12.2015.g.

Uzvarētāju apbalvošana

Bērnu zīmējumu un eseju konkursa „Mana apkaime. Manas apkaimes stāsts”.

Rīgas kalendārs 2016

L. Bizūne

Tatjana Skapcova, Olga Beļska

Rīgas Dome

15:00 - 17:00

16.12.2015.g.

Rīgas vizuāli plastiskās mākslas izstāde – konkurss. Tēma: Leļļu māja - 5

L. Grišina

L. Bizūne

 

Rīgas Jauno tehniķu centrs

10.12.2015.g.

Literāri-muzikāls pasākums.

Tēma: Sergeja Jeseņina jubileja - 120 g.

 

Nemikina L.S.,

Ļitova A.,

Moisejeva T.V.

Poēzijas piekritēji

14:15 - 15:30

Mūzikas kabinets

14.12.2015.g.

Draudzības spēle florbolā  ar Igauņu skolu

A. Golmeistere

 

Igauņu skolā

 

14.12.2015.g.

Pedagoģiskā sēde.

Tēma: Mācību sasniegumi 1.-4. klasēs skol. I sem.

A. Silova

skolotāji

214. kab.

8:15

 

15.12.2015.g.

Jaungada pasākums

“Reiz mežā dzima eglīte”

 

T. Moisejeva,

T. Zašcirinska, M. Smarško,

A. Strelkova,

A. Pipare

L. Nemikina klašu audzinātāji

0.-1.kl.

Aktu zālē.

10:00 - 11:00

 

15.12.2015.g.

Jaungada pasākums

“Reiz mežā dzima eglīte” .

 

T. Moisejeva,

T. Zašcirinska, M. Smarško,

A. Strelkova,

A. Pipare

L. Nemikina

 klašu audzinātāji

2-3.kl.

Aktu zālē.

11:30 - 12:30

 

15.12.2015.g.

Jaungada pasākums

“Reiz mežā dzima eglīte”

Jaungada šovs.

 

T. Moisejeva,

T. Zašcirinska, M. Smarško,

A. Strelkova,

A. Pipare

L. Nemikina

 klašu audzinātāji

4-5.kl.

Aktu zālē.

13:00 - 14:00

 

15.12.2015.g.

Jaungada pasākums

“Reiz mežā dzima eglīte” Jaungada pasākums, diskotēka, svētku izrāde.

T. Moisejeva,

J. Horoveca

klašu audzinātāji

7-8-9.kl.

Aktu zālē.

16:00-19:00

 

16.12.2015.g.

Pedagoģiskā sēde.

Tēma: Mācību sasniegumi 5.-9. klasēs skol. I sem.

A. Silova

skolotāji

214. kab.

14:30

 

17-18.12. 2015.g.

Ināras Šefanovskas ludziņa "Ziemassvētku naktī" – izrāde.

I. Mūrniece

8-B

6.A

7.A

4.A

5.A

 

 

18.12.2015.g.

Labdarības koncerts - atbalsta akcija bērniem no daudzbērnu ģimenēm.

S. Kaļiņina

Bērns palīdz bērniem,

L. Nemikina,

J. Horoveca,

T. Moisejeva,

J, Semjonovs

skolēni, 

vecāki, skolas darbinieki

11:00

Deju zāle

18.12.2015.g.

Klases stundas 1.-9.klase.

klašu audzinātāji

1.-9.kl.

12:40

 

18.12.2015.g.

Jaungada pasākumi 1.-9.klasēs.

klašu audzinātāji

1.-9.kl.

pēc 14:20 līdz 18:00

 

21.12.2015.g.

Dokumentācija

A. Silova

 

skolotāji

1.-4.kl.

214.kab.

 

 

 

21.12.2015.g.

Ekskursija un Bieriņmuižas skulptūrdārzu.

L. Grišina

 

J. Satajeva 2.c,

M. Šumoviča 3.a.,

E. Memena 3.a,

J. Jamolova 2.a,

A. Zamirovskis 3.b,

I. Rupšeniece 2.a

   

22.12.2015.g.

Skolas metodikās padomes sēde
Tēma: Pirmklasnieku adoptācija I semestrī.

A. Silova

Z. Semjonova

skolotāji

214.kab.

10:00

 

 

23.12.2015.g.

Interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību skolotāju sanāksme.

T. Moisejeva,

I. Šinkareva

Interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību skolotāji.

214. kab.

10:00

 

 

23.12.2015.g.

Erasmus+ projekta dalībnieku sanāksme
Tēma: IT ķīmijas stundas plānošana prezentācijai Slovēnijā.

L. Renge

T. Petrosjana

T. Moisejeva

 

208. kab.

13:00

 

Erasmus+ 2014-2016

26.12.2015.g.

2014.-2015.m.g. Erasmus+ dalībnieku intervija LR4 (107.7)

“Dažādu metožu izpēte dabas zinātņu stundās, lai raisītu un celtu skolēnu mācīšanās motivāciju, kā arī darbu ar zinātnisko literatūru “

Tēma: Izglītība Ungārijā. Haidu Basurmeni.

"Exploring Different Methods of Science Teaching to Incrase Student Motivation and Promote Scientific Literacy”

A. Romanovs

T. Moisejeva

 

 

L. Renge

T. Petrosjana

LR-4 (107.7)

 

Erasmus+ 2014-2016

Латвийское радио 4 "Домская площадь" Латвийское радио 4 "Домская площадь"

Decembris 2015.g.

Māksla priekšmetu mēnesis L.S. Nemikina      

28.12.2015.g.

Dokumentācija

A. Silova

 

skolotāji

5.-9.kl.

214. kab.

 

 

 

28.12.2015.g.

Pedagoģiskā sēde

I. Šinkareva

 

skolotāji

214. kab.

10:00

 

2015.g.. - 2016.

Dienasgrāmata 2015.g.

L. Bizūne

 

 

 

 

 

 

Decembris 2015.g.

Skolas telpu dekorēšana Ziemassvētkiem.

Adventes vainags

L. Bizūne,

L. Grišina,

T. Nadoša

1.-9.kl.

V.Koteloviča 2.a,  V.Tapeiko 2.a, M.Belova 2.a, A.Škapere 3.a, J.Juškaite 3.b.

   
Decembris  2015.g. Ekoloģiskā akcija bateriju savākšana L. Grišina 1.-9.kl.    

 

Pēdējās izmaiņas    23.02.2018

  Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ