Ped.kursi 2015

Pārdaugava
atpakaļ

 

21.08.2015

24.08.2015

Kursos skolotājiem

 

Attiecību didaktika un mācīšanās motivācija

Lektore: Anita Skalberga - dr.paed.

 

Tēma:

Laba mācību stunda ir atkarīga no labām attiecībām.

Stundas skaits: 12.

Skolotajiem ir nepieciešama diferencēta didaktika - visparīgā didaktika un attiecību didaktika.

 

Mācīšanās šķēršļi:

 • pamācīšana

 • stūrgalvīga pastāvēšana uz pieņemtiem lemumiem

 • bailes un uzticēšanās kultūras trūkums

 

Dalībnieki:

 • Silova A.V.

 • Vanka S.

 • Šamanova V.A.

 • Gukova R.V.

 • Bortnoviča I.

 • Kondratjeva N.A.

 • Ovsijenko L.J.

 • Keiča L.V.

 • Dorošconoka Ž.V.

 • Domaševska O.I.

 • Murtazina G.N.

 • A. Pipare

 • Šinkareva I.A.

 • Mūrniece I.

 • Semjonova M.J.

 • Miņejeva L.A.

 • Gubkina O.V.

 • Černakova O.V.

 • Petrosjana T.V.

 • Ņemikina L.S.

 • Prohorenko R.B.

 • Ņesterenko V.I.

 • Ņesterenko V.Ņ.

 • Rutjana N.S.,

 • Stumberga T.

 • Moisejeva T.V.

 • Fiļins V.V.

 • Horoveca J.S.

 • Gubkina O.

 • Kaļiņina S.I.

 • Semjonova Z.G.

 • Grišīna L.

 • Buzūne L.

 • Nadoša T.I.

 • Paškeviča K.A.

 • Trumane I.

 • Jaseviča G.

 

Последние изменения   23.02.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ

 

 

 

Pārdaugava | Miķeļdiena izstāde | Muzikālais starpbrīdis | Keramika 2015 | Ķīmija 2015 | Olimpiskā ned. 2015 | Tehniķu centrs | Veselības atrpbrīži | Ekskursijas diena 15 | Zinību diena 2015 | Dzejas diena 2015 | Radiopārraide | Int.tāfēles | Rainis - 150.g. | Fotogrāfēšanās | Ped.kursi 2015 | Ped.kursi S.-Peterb. | Holokaust