Erasmus 2014/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

01.09.2015.g.

Zinību diena 2015

Horoveca J.,

Gubkina O.,

Moisejeva T.

Nemikina L.

Pipare A.

Bizūne L.

Grišina L.

Nadoša T.I.

Skolēni,

vecāki,

pedagogi

Skolas pagalms

plkst. 9:00

07.09.2015.g.

Informativā sapulce

Administrācija

Skolotāji

no plkst. 8:15

214. kab.

 

08.09.2015.g.

Interaktīvais seminārs.

Tēma: Interaktīvās tāfeles darbības pamatprincipi un interaktīvo tāfeļu izmantošana mācību procesā.

T. Moisejeva

Tāfeles SIA "Smart"

Skolotāji

no plkst. 14:30

204. kab.

 

9.-21.09. 2015.g.

Rainim un Aspazijai veltīta prezentācija.

I. Bortnoviča

     

09 - 21.09. 2015.g.

Pirmklasnieku adoptācija: iepazīšanas ar skolas telpam: 

bibliotēku, fizikas, informātikas, bioloģijas kabinetu, aktu zāli.

S. Kaļiņina

skolotāji

1-A, 1-B, 1-C

   

10.09.2015.g.

 Raiņim 150.

 Agit - grupa.

 

I. Mūrniece

(8-B)

L. Feldmane,

V. Guščina,

V. Čelaka,

A. Češuna,

I. Javica,

Ņ. Kovarda,

Ņ. Teplovs

2-B, 1-B, 4-B, 8-A, 6-A, 2-A

no plkst. 8:15 - 10:40

 

10.09.2015.g.

Stundas plāni

A. Silova

Skolotāji

 

 

11.09.2015.g.

Dzejas diena.

Svētku pasākumi, kas vēltīti Rainim un Aspazijai. Flesh mob.

Tēma: Raiņa pirmais dzejolis "Spalviņu sīko".

S. Vanka

I. Mūrniece

M. Semjonova

T. Moisejeva

6-A,B

7-AB

8-AB

9-A

no plkst. 10:00  - 13:30

Raiņa piemineklis,  M. Čehova Rīgas Krievu teātrī,  

 "Galerija centrs"  izstāde  -  "Divu latviešu dzejnieku stāsts"

11.09.2015.g.

Pedagoģiskā seminārs.

Tēma:

Humānā pedagoģija.  Tas ir gudrības kauss.

 

 

Šalva Amonašvili,

Pato Amonašvili,

T. Pulle

I.Šinkareva,

T. Moisejeva,

L. Renge

Rīgas Anniņmuižas vidusskolā

no plkst. 15:00 - 18:00

 

 

14.09.2015.g.

Rīgas Jauno tehniku centra apmeklējums "Bižumuižā"

 

G. Murtazina,

Ž. Doroščonoka,

R. Gukova

T. Moisejeva

2-A, 2-B, 2-C

14:00

 

no plkst.14:00

14.09.2015.g.

Rīgas Jauno tehniku centra apmeklējums "Bižumuižā"

 

O. Domaševska,

L. Keiča

T. Moisejeva

3-A, 3-B

15:30

 

no plkst.15:30

15.09.2015.g.

Individuālie plāni

 

A. Silova

Skolotāji

 

 

16.09.2015.g.

Seminārs karjeras izglītībā

T. Petrosjana

 

no plkst.15:00

 

 

17.09.2015.g.

Sagatavošanās posms      Ekskursija Vecrīgā             Tēma: - kultūras pieminekļi un apskates objekti (orientēšana)

 

S. Mazurs,

S. Hrapavicka,

M. Semjonova

6-A, 6-B

no plkst. 14:20

214. kab.

 

17.09.2015.g.

Rīgas Jauno tehniku centra apmeklējums "Bižumuižā"

Ņ, Kondratjeva,

L. Ovsijenko,

T. Mezina

T. Moisejeva

1-A, 1-B, 1-C

no plkst.14:00

17.09.2015.g.

Rīgas Jauno tehniku centra apmeklējums "Bižumuižā"

L. Lazareva,

N. Rutjana

T. Moisejeva

4-A, 4-B

no plkst.15:30

17.09.2015.g.

Radiopārraide

"Mans veltījums Rainim un Aspazijai"

S. Vanka - raid.

Darja Jariga,

D. Pančenko

 

 

no plkst. 9:55

18.09.2015.g.

Kinoseanss "Neapgūto mācību stundu valstī"

T. Moisejeva,

J. Semjonovs,

L. Feldmane

1-"ABC kl.

9:00

Aktu zāle

no plkst. 9:00

 

18.09.2015.g.

Sporta starpbrīži.

A. Golmeistere,

T. Moisejeva,

L. Feldmane

5 - 9.kl

Skolas pagalms

no plkst. 11:30

20.09.2015.g.

Klases audzinātāju plāni

T. Moisejeva

211.kab.

 

 

21.09.2015.g.

Futbola sacensības

A. Golmeistere

5-9.kl.

Rīgas Šampētera pamatskolā

no plkst. 11:20

 

 

23.09.2015.g.

Ekskursijas diena

T. Moisejeva,

klašu audzinātāji

 

 

 

24.09.2015.g.

Fotogrāfēšanas

T. Moisejeva

 

Deju zāle

no plkst. 9:00

(pēc grafika)

 

21.09 - 25.09. 2015.g.

Olimpiskā  nedēļa 2015.

 

A. Golmeistere,

T. Zaščirinska,

A. Pipare

L. Bizūne

1-9.kl.

 

28.09.2015.g.

Muzikālais starpbrīdis

L. Nemikina,

Vokālā studija,

T. Moisejeva

1.- 8. kl.

1.stāva foajē

zālē

no plkst. 11:30

28.09.2015.g.

Tikšanās ar 2015./2016. m.g. pretendentu vecākiem.

A. Silova

 

no plkst.15:30

Aktu zāle

 

 

 

28.09.2015.g. - 02.10.2015.g.

“Dabas veltes” dārzeņu izstāde.

Flešmobs

Grišina L.,

klašu audzinātāji

1. - 9. kl.

vecāki

 

28.08.2015.g.

Pedagoģiskā sēde

Skolas administrācija

Skolotāji

no plkst.10:00

214. kab.

 

 

28.08.2015.g.

Interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību skolotāju informatīvā sapulce

T. Moisejeva

L. Ņemikina, J. Horoveca,

O. Gubkina,

S. Šaļins,

S. Kaļiņina, L. Bizūne, L. Grišina, V. Fiļins, Ģ. Kazmins, G. Jaseviča, V. Vasiljeva, A. Pipare, T. Zaščirinska, L. Lazareva, N. Rutjana, T. Petrosjana

no plkst.12:00

214.kab.

 

28.08.2015.g.

Kabinetu pārbaude

T. Moisejeva,

J. Kudrjavceva,

J. Davidovičs

     

27.08.2015.g.

Klašu audzinātāju sanāksme

T. Moisejeva

Klašu audzinātāji

 

 

no plkst.14:00

214.kab.

 

27.08.2015.g.

Metodisko komisiju sēde

Metodisko komisiju priekšsēdētāji

 

no plkst.12:00

 

 

27.08.2015.g.

Metodiskā padomes sapulce

A. Silova

skolotāji

no plkst.10:00

214.kab.

 

25.08-07.09.2015.g.

Skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi

Tēma: "И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово…"

LAPRJAL

S. Dote,

V. Faļko

Sanktpēterburgā

 

 

 

24.08.2015.g.

Rīgas skolu mācību pārziņu sanāksme

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

A. Silova

   

21.08.2015.g.

24.08.2015.g.

Skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi

(12 stundas)

Tēma: Attiecību didaktika un mācīšanās motivācija

Laba mācību stunda ir atkarīga no labām attiecībām.

I.A. Šinkareva

A. Skalberga (dr.paed.)

Skolotāji

no plkst. 10:00 - 14:00

214. kab.

19.08-22.08.2015.g.

Starptautiskā projekta aktivitātes - seminārs

Twining

L. Renge

   

19.08.2015.g.

Rīgas skolu direktoru sanāksme

Izglītības un zinātnes ministrija

I. Šinkareva

   

 

Skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi.Tēma: Holokausts

 

V.A. Šamanova

 

 

Последние изменения   26.04.2021

  Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ