Pārdaugava
atpakaļ
Melngalvju nams
Doroščonoka Ž.V.
Gukova R.V.
Dote S.A.
Černakova J.A.
Lazareva L.A.

Prezentācija - lv
Prezentācija - ru
FOTO 12.03.2015

 

Izstāde mācību materiālu

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА 2015

Презентация методических наработок, программ, созданных учителями Рижской школы Pārdaugava"

18.03.2015.g.

Semiotikās uztveres principi, izzinot Rīgas pilsētas arhitektūras pieminekļus, pamatojoties uz Melngalvja nama arhitektūru 7.-12. klašu skolēniem

Moisejeva T.V., Bizūne L., Fiļins V.V., Gubkina O.V.

Ovsijenko L., Šinkareva I., Silova A., Kregere V., Renge L.,  Ņemikina L.S., Selezņevs E., Kiseljevs V., Nikolajeva A., Moisejevs V..

Работа посвящена памяти доктора математических наук Поспелова Л.Н.

Mērķi un uzdevumi:

 • Labvēlīgas vides veidošana pedagogu starppriekšmetu sadarbībai, apgūstot arhitektūras pieminekļus.

 • Melngalvja nama simbolikas apgūšana lingvo-vēsturiskajā aspektā.

 • Vēsturisko iezīmju apgūšana: arhitektūras pieminekļu fragmentāro materiālu atlase, semiotisko simbolu izpratne.

 • Skolēnu individuālais darbs ar informācijas avotiem.

Projekta metode – novadpētniecība (starppriekšmetu saikne).

Mērķauditorija – 7.-12. klases

Stundu skaits – no 8 līdz 40

Mācību priekšmeti, kuri iesaistīti projektā: vizuālā māksla, literatūra, dzimtā/valsts valoda, vēsture, bioloģija, informātika.

Projekta rezultāts: multimediju programma un mācību līdzeklis „Melngalvja nama slepenā simbolika kā arhitektūras piemineklis” (DVD).

Katalogs: „Melngalvja nama slepenā simbolika kā arhitektūras piemineklis”.

Kalendārs

Didaktiska spēle.

Metodika.

Тема:

Принципы семиотического восприятия школьниками памятников архитектуры города Риги на примере Дома Черноголовых.

Цели и задачи:

1.    Создание условий для сотрудничества педагогов в межпредметном пространстве при изучении памятников архитектуры.

2.    Изучение символов Дома Черноголовых в лингво-историческом аспекте.

3.    Изучение исторических особенностей  при фрагментарном отборе материала для семиотического переосмысления увиденного  на памятниках архитектуры.

4.    Индивидуальная работа учащихся с источниками при подготовке материалов (от ученика к педагогу).

Метод проектов – краеведение.

Принцип: межпредметные связи.

Целевая аудитория: 7-12 классы

Кол-во часов – от 8 до 40

Межпредметность: ИЗО, литература, родной и государственный языки, история, биология, информатика.

Результат проекта:

 • Мультимедийное пособие «Тайная символика Дома Черноголовых как памятника архитектуры» (DVD)

 • Каталог «Тайная символика Дома Черноголовых как памятника архитектуры»

 • Календарь "Дом Черноголовых"

 • Дидактические игры: Puzzle, Гербы и свитки

 • Методическое пособие

 • Приложение для мобильного телефона "Дом Черноголовых"

 • Геральдика Дома черноголовых на деревянной основе + выжигание

 • Печать (Бизуне Л., Филин В.В.)

 • Медали (Бизуне Л.)

 • Иллюстративный материал к мультимедийному пособию

 • Иллюстративный материал кистью учеников

 • Вальс на Ратушной площади - видео

 • Вокальное сопровождение к Интерактивному приложению

 • Претест в Google

Pārdaugava | Melngalvju nams | Doroščonoka Ž.V. | Gukova R.V. | Dote S.A. | Černakova J.A. | Lazareva L.A.

Последние изменения   23.02.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155 www.pdps.lv pdps@riga.lv

Counter CO.KZ