Projekti

REPUBLIKAS PROJEKTI

 

“Latvijas skolas

soma”

 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs''

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai iestādēs''

 

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

 

Skolas apzaļumošanas projekts

 
     

Cilvēktiesība 2017 Izgl. izaugs.2015 Makulatūra Lattelekom 2013 Lattelekom 2012 Zinātnieku nakts 2012 Neformala izglītība Ped.kvalitātes 2010 Rīga 2010 Jauncaunes 2010 ESF 2007-2008 Bērns 2005